Lehdistötiedote

Fortum ja Suomen luonnonsuojeluliitto panostavat saimaannorpan pelastamiseen - laji entistä uhanalaisempi

26 tammikuu 2009, 12:00

Fortum Oyj Lehdistötiedote 26.1.2009

Fortum ja Suomen luonnonsuojeluliitto panostavat saimaannorpan pelastamiseen  
- laji entistä uhanalaisempi                          

Fortum ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat tänään allekirjoittaneet       
saimaannorpan suojelua koskevan laajan yhteistyösopimuksen. Yhteistyön     
tavoitteena on tehostaa saimaannorpan suojelua ja ehkäistä erityisesti     
kuuttikuolemia. Luontoasiantuntijat listaavat lajin entistä uhanalaisemmaksi  

Fortumin ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteistyösopimuksen avulla tähdätään  
uhanalaisen saimaannorpan tehokkaampaan suojeluun. Sopimus on erittäin     
ajankohtainen, sillä Maailman luonnonsuojelujärjestön kansainvälinen      
asiantuntijaryhmä on vastikään luokitellut norpan äärimmäisen uhanalaiseksi   
lajiksi. Kun aiemmin norppapopulaatio luokiteltiin pieneksi ja rajoittuneeksi, 
nyt populaatio luokitellaan taantuvaksi. Sukupuuttoa pidetään          
lähitulevaisuudessa erittäin todennäköisenä. Luokitukset eivät kuitenkaan ole  
pysyviä, joten suojelutyön onnistuessa ne saattavat muuttua jälleen       
positiivisemmiksi.
                               
”Konkreettiset toimenpiteet ovat osoittautuneet parhaiksi keinoiksi vaikuttaa  
ihmisten asenteisiin. Katiskanvaihtotapahtumat ovat tästä hyvä esimerkki. Vuoden
2008 aikana jo yli 100 Saimaan alueen kalastajaa on liittynyt suojelutyöhön ja 
luovuttanut verkkonsa saaden vastineeksi hyvin pyytävän katiskan. Tätä työtä  
haluamme jatkaa”, sanoo Fortumin projektivastaava Minna Kalavainen.       

Fortumin tuen avulla Suomen luonnonsuojeluliitto lisää resursseja erityisesti  
valistus- ja ympäristökasvatustyöhön norpan elinalueella. ”Tärkeä osa      
valistustyötä on kontaktoiminen kalastajiin, sillä kalaverkkoihin hukkuu    
edelleen joka vuosi norppia. Järjestämme kalastajille tapahtumia, joissa verkot 
voi vaihtaa ympäristöystävälliseen katiskaan. Katiska olisi syytä ottaa käyttöön
erityisesti keväisin, kun kuutit ovat vielä pieniä ja vaarassa takertua     
verkkoihin. Kalastusinformaation lisäksi kierrämme kouluissa kertomassa     
suojelutyöstä, uudistamme verkkosivuja ja teemme monitahoista yhteistyötä eri  
tahojen kuten Metsähallituksen kanssa”, kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton   
Etelä-Karjalan aluepäällikkö Kaarina Tiainen.                  

Saimaannorppa on Suomen ainoa kotoperäinen laji, joka on ollut rauhoitettu   
vuodesta 1955 alkaen. Aktiivisen suojelutyön ansiosta kanta saatiin nousuun,  
mutta nyt tilanne on kehittynyt huonompaan suuntaan. Viimeisen kolmen vuoden  
ajan ilmastonmuutos ja leudot talvet ovat vaikuttaneet norpan pesintään. Yhdessä
verkkokuolemien ja ihmisen aiheuttaman muun häirinnän seurauksena norppakanta on
kääntynyt laskuun. Suojelutavoitteena on saada tämänhetinen 260 yksilön     
norppakanta nousemaan 400 yksilöön vuoteen 2020 mennessä.            


Fortum Oyj                                   
konserniviestintä                                


Lisätietoja:                                  
Minna Kalavainen, Fortum Oyj, 050 453 4058                   
Kaarina Tiainen, Suomen luonnonsuojeluliitto, Etelä-Karjalan
luonnonsuojelupiiri, 050 530 3270