Lehdistötiedote

Tunturituuli Oy täyttää 10 vuotta

22 joulukuu 2008, 09:10

Fortum Oyj Lehdistötiedote 22.12.2008

Tunturituuli Oy täyttää 10 vuotta                        

Tunturituuli Oy täyttää 10 vuotta 28.12.2008. Yhtiöllä on kaksi arktista    
tuulipuistoa Lapissa. Muonion Olostunturin laella on viiden tuulivoimalaitoksen 
puisto ja Enontekiön Lammasoaivilla kolme tuulivoimalaitosta.          
Tuulivoimalaitokset ovat tuottaneet yhteensä lähes 80 000 megawattituntia    
päästötöntä sähköä, jolla on vältetty yli 60 000 tonnin hiilidioksidipäästöt. 
 
Tunturituuli Oy perustettiin 28.12.1998 jatkamaan Kemijoki Oy:n aloittamaa   
tuulivoiman tuotantoa Lapissa. Aluksi Tunturituuli osti Kemijoki Oy:n      
rakennuttamat Paljasselän, Lammasoaivin ja Oloksen I-vaiheen          
tuulivoimalaitokset. Seuraavana vuonna Tunturituuli rakennutti Olokselle kolme 
tuulivoimalaitosta lisää. 
                           
Lammasoaivin ja Oloksen tuulipuistojen yhteenlaskettu teho on 4,5 megawattia  
(MW). Lammasoaivilla on kolme tuulivoimalaitosta ja Oloksella viisi       
tuulivoimalaitosta. Näiden tuulivoimalaitosten vuosituotanto on vaihdellut   
välillä 6 900 - 8 500 megawattituntia (MWh), keskiarvon ollessa 7 800 MWh. 
   
Alkuperäisen tuotantoarvion mukaan talvikuukausien (loka - tammikuu) piti olla 
parhaita tuotantokuukausia, mutta käytännössä parhaiksi ovat osoittautuneet   
maalis -toukokuu ja syys - lokakuu. Talvikuukausien tuotantoa on alentanut   
erityisesti lapojen jäätyminen, jota on esiintynyt lapalämmitysjärjestelmistä  
huolimatta.  
                                 
Laitosten käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat olleet melko korkeita Lapin 
ankarista olosuhteista ja pitkistä etäisyyksistä johtuen. Tämä yhdessä arvioitua
alhaisemman tuotannon kanssa on johtanut ennakoitua korkeampiin         
tuotantokustannuksiin. Käyttö- ja kunnossapitokustannuksia on pyritty      
minimoimaan mm. käyttämällä mahdollisimman paljon paikallisia tekijöitä. 
   
Vuosina 1999-2000 yhtiö suunnitteli Kolarin Yllästunturille 8 MW tuulipuistoa. 
Tehtyjen selvitysten perusteella hanke näytti toteuttamiskelpoiselta, mutta sen 
valmistelu keskeytettiin kuitenkin syksyllä 2000. Päätökseen vaikutti      
ympäristöviranomaisten kielteiseksi muuttunut suhtautuminen hankkeeseen yhdessä 
alhaisen sähkön markkinahinnan ja tuulisähkön heikon menekin kanssa.   
    
Tällä hetkellä Tunturituulella ei ole vireillä uusia tuulivoimahankkeita, mutta 
yhtiö seuraa tilannetta sähkömarkkinoilla, tuulivoimateknologian kehittymistä  
sekä Suomen tuuliatlaksen edistymistä ja tuulivoiman tukimuotojen kehittymistä. 

Tunturituuli Oy:n omistajia ovat Fortum Power and Heat Oy (55,4 %), UPM-Kymmene 
Oyj (17,1 %), Lapin Sähkövoima Oy (10,5 %), Muonion Sähköosuuskunta (6,6 %),  
Helsingin kaupunki (3,5 %), Enontekiön Sähkö Oy (3,4 %), Stora Enso Oyj (2,0 %) 
ja Rovakairan Tuotanto Oy (1,5 %).                       

Tunturituuli tuottaa omakustannusperiaatteella tuulisähköä osakkailleen. Yhtiön 
osakkaat käyttävät tuotetun sähkön itse tai myyvät sen edelleen asiakkailleen. 

Fortum Oyj
Konserniviestintä 

Lisätietoja antaa:                               
Tunturituuli Oy:n toimitusjohtaja Seppo Partonen, puh. 050 4533958