Lehdistötiedote

Fortum rakentaa uuden biolämpölaitoksen Joensuuhun

11 marraskuu 2008, 14:02

Fortum Heat Lehdistötiedote 11.11.2008

Fortum rakentaa uuden biolämpölaitoksen Joensuuhun               

Fortum investoi uuteen biopolttoaineita hyödyntävään lämpölaitokseen Joensuussa.
Investoinnin arvo on noin 13 miljoonaa euroa. Lämpölaitoksen on suunniteltu   
valmistuvan käyttöön vuoden 2009 loppuun mennessä. 
               
Laitoksen sijaintipaikka on Joensuun Iiksenvaara ja sen lämmöntuotantoteho tulee
olemaan 30 megawattia (MW). Kaukolämpöä tuotetaan laitoksella vuosittain noin 
70 gigawattituntia (GWh), mikä vastaa noin 4 500 kaukolämmitteisen omakotitalon 
vuosikulutusta.
                                 
Uusi lämpölaitos käyttää polttoaineinaan biopolttoaineita (80%) ja turvetta   
(20%). Investoinnin ansiosta paikallisten polttoaineiden käyttöä alueen     
lämmöntuotannossa lisätään merkittävästi ja samalla korvataan raskaan      
polttoöljyn käyttöä. Laitoksen käyttöönoton myötä kaukolämmön tuotannon     
hiilidioksidipäästöt (CO2) alueella alenevat 9 % eli noin 10 000 tonnia    
vuodessa. Myös pienhiukkaspäästöt vähenevät. 
                  
Fortumilla on tällä hetkellä Joensuussa sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos, 
jonka tuotanto kattaa noin 90 % Joensuun alueen kaukolämmön tarpeesta. 
Voimalaitos käyttää polttoaineinaan turvetta ja biopolttoaineita, kuten     
metsähaketta, kuorta, purua, ruokohelpiä ja biokaasua. Lähes kaikki tarvittava 
polttoaine on peräisin Pohjois-Karjalan alueelta. Lisäksi kaukolämpöä tuotetaan 
lämpökeskuksissa, jotka sijaitsevat eri puolilla Joensuussa olevaa       
kaukolämpöverkkoa. Uuden laitoksen käyttöönotto ei tule vaikuttamaan Fortumin 
nykyisen voimalaitoksen tuotantoon Joensuussa.                 

Fortum Heat                                   
Viestintä                                    

Lisätiedot:                                   
Timo Partanen, aluejohtaja, Fortum Heat, Joensuu, puh.050 4547 200