Lehdistötiedote

Fortum Portfolio Services Oy:stä sijoituspalveluyhtiö

27 marraskuu 2008, 09:00

Fortum Markets Oy
Lehdistötiedote
27.11.2008

Fortum Portfolio Services Oy:stä sijoituspalveluyhtiö 

Rahoitustarkastus on myöntänyt Fortum Portfolio Services Oy:lle toimiluvan, joka oikeuttaa yhtiön antamaan sijoitusneuvontaa, vastaanottamaan, välittämään ja toteuttamaan toimeksiantoja sekä hoitamaan asiakkaan omaisuutta.

Fortum Portfolio Services Oy tarjoaa sijoituspalveluja yritysasiakkaille. Yhtiön palvelukokonaisuus muodostuu salkunhallintapalveluista ja kauppojen  välityspalveluista.

Salkunhallintapalveluun sisältyy sähkö- tai päästöoikeuskauppojen toteutus ja näitä koskeva neuvonta, sähkö- tai päästöoikeusmarkkinaan liittyvä  markkinainformaation hankinta ja analysointi, riskikonsultointi ja koulutus sekä salkkuraportointi. Fortum on tarjonnut salkunhallintapalvelua  yritysasiakkailleen jo vuodesta 1999 lähtien.

"Meillä on jo aikaisemmin ollut käytössä hyvä toimintamalli salkunhallintapalvelua ja johdannaisten välityspalvelua varten. Olemme kuitenkin todella tyytyväisiä, että sähköalalla vaaditaan jatkossa läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta lisäävä toimilupa, ja että me olemme saaneet luvan ensimmäisten joukossa", Tom Backman Fortum Portfolio Service Oy:stä kertoo.

Suomessa marraskuussa 2007 voimaan tullut rahoitusvälineiden markkinoista annettuun EU direktiiviin (MiFID) perustuva uusi lainsäädäntö toi useita  muutoksia Suomen arvopaperimarkkinoiden säätelyyn. Yksi merkittävimmistä muutoksista koskee sijoitusneuvontaa. Sijoitusneuvontaa harjoittavilla yhtiöillä tulee jatkossa olla toimilupa. Rahoitustarkastus valvoo luvan saaneiden yhtiöiden toimintaa.

Fortum Markets
Viestintä

Lisätietoja:
Jukka Toivonen, Fortum Markets Oy, puh. 050 45 36729
Tom Backman, Fortum Portfolio Services Oy, puh. 050 45 36339