Lehdistötiedote

Fortum Portfolio Services Oy:stä sijoituspalveluyhtiö

27 marraskuu 2008, 09:00

Fortum Markets Oy Lehdistötiedote 27.11.2008

Fortum Portfolio Services Oy:stä sijoituspalveluyhtiö              

Rahoitustarkastus on myöntänyt Fortum Portfolio Services Oy:lle toimiluvan, joka
oikeuttaa yhtiön antamaan sijoitusneuvontaa, vastaanottamaan, välittämään ja  
toteuttamaan toimeksiantoja sekä hoitamaan asiakkaan omaisuutta.        

Fortum Portfolio Services Oy tarjoaa sijoituspalveluja yritysasiakkaille. Yhtiön
palvelukokonaisuus muodostuu salkunhallintapalveluista ja kauppojen       
välityspalveluista.                               

Salkunhallintapalveluun sisältyy sähkö- tai päästöoikeuskauppojen toteutus ja  
näitä koskeva neuvonta, sähkö- tai päästöoikeusmarkkinaan liittyvä       
markkinainformaation hankinta ja analysointi, riskikonsultointi ja koulutus sekä
salkkuraportointi. Fortum on tarjonnut salkunhallintapalvelua          
yritysasiakkailleen jo vuodesta 1999 lähtien.                  

"Meillä on jo aikaisemmin ollut käytössä hyvä toimintamalli           
salkunhallintapalvelua ja johdannaisten välityspalvelua varten. Olemme kuitenkin
todella tyytyväisiä, että sähköalalla vaaditaan jatkossa läpinäkyvyyttä ja   
luotettavuutta lisäävä toimilupa, ja että me olemme saaneet luvan ensimmäisten 
joukossa", Tom Backman Fortum Portfolio Service Oy:stä kertoo.         

Suomessa marraskuussa 2007 voimaan tullut rahoitusvälineiden markkinoista    
annettuun EU direktiiviin (MiFID) perustuva uusi lainsäädäntö toi useita    
muutoksia Suomen arvopaperimarkkinoiden säätelyyn. Yksi merkittävimmistä    
muutoksista koskee sijoitusneuvontaa. Sijoitusneuvontaa harjoittavilla yhtiöillä
tulee jatkossa olla toimilupa. Rahoitustarkastus valvoo luvan saaneiden     
yhtiöiden toimintaa.                              

Fortum Markets                                 
Viestintä                                    


Lisätietoja:                                  
Jukka Toivonen, Fortum Markets Oy, puh. 050 45 36729              
Tom Backman, Fortum Portfolio Services Oy, puh. 050 45 36339