Lehdistötiedote

Finanssikriisi näkyy pohjoismaisissa sähkön tukkuhinnoissa

18 marraskuu 2008, 11:00

Fortum Oyj Lehdistötiedote 18.11.2008

Finanssikriisi näkyy pohjoismaisissa sähkön tukkuhinnoissa           

Loppukesästä öljyn ja hiilen maailmanmarkkinahinnat kääntyivät pitkän nousun  
jälkeen voimakkaaseen laskuun. Myös päästöoikeuksien hinnat ovat laskeneet   
syksyn aikana. Tämä lasku on heijastunut pohjoismaisiin sähkön         
tukkumarkkinahintoihin. Toisaalta Keski-Euroopan korkeampi hintataso ja     
heikentynyt vesivarastotilanne ovat lieventäneet tätä vaikutusta.        

- Viimeaikainen kehitys on osoittanut, kuinka pohjoismainen sähkömarkkina on  
yhteydessä globaaliin talouskehitykseen. Tilanne markkinoilla onkin hieman   
hermostunut. Tulevaan hintakehitykseen vaikuttaa moni seikka talouskehityksestä 
talven pakkaspäiviin. Tässäkin tilanteessa kovina pakkaspäivinä voidaan nähdä  
erittäin korkeita hintoja, kommentoi viestintäjohtaja Lotta Forssell, Fortumin 
sähköntuotantoliiketoiminnasta.                         

- Suomessa kuluttajahinnat ovat nousussa kesän voimakkaan tukkuhinnan kohoamisen
seurauksena. Tukkuhintojen nopea vaihtelu edellyttää sähkönmyyjältä nykyistä  
nopeampaa reagointia myös kuluttajahinnoittelussa. Fortum uudistaa       
kuluttajatuotteidensa hinnoittelua tavoitteena lisätä hinnoittelun       
ennakoitavuutta ja ymmärrettävyyttä, kertoo asiakkuuspäällikkö Timo Liiri Fortum
Marketsista.                                  

Fortum julkaisee 2-4 kertaa vuodessa ajankohtaisen energiamarkkinakatsauksen.  
Katsauksessa tarkastellaan sähkön hinnan kehitystä tukkumarkkinoilla ja siihen 
vaikuttavia tekijöitä.                             

Yhteenveto energiamarkkinakatsauksesta 18.11.2008: 
               
- Kansainvälinen talouden taantuma on vaikuttanut polttoaineiden ja sähkön 
hintakehitykseen sekä Fortumin tapaan tarkastella energiamarkkinatilannetta.  
Talouden taantuma vaikuttaa globaaliin energian kulutukseen, ainakin lyhyellä  
aikavälillä. 
- Polttoaineiden hinta nousivat vuonna 2007 ja nousu jatkoi vahvana tämän
vuoden alkupuolella. Heinäkuusta lähtien polttoaineiden hinnat ovat laskeneet 
dramaattisesti, mutta ovat vielä korkeammalla kuin vuoden 2007 alussa.     
- Jyrkän nousun jälkeen sähkön tukkuhinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla on 
laskenut viimeiset kaksi kuukautta. Hintanoteeraukset futuurimarkkinoilla ovat 
samalla tasolla kuin ennen kesää, ollen noin 50 €/MWh.             
- Pohjoismaiset vesivarastot ovat hieman pitkän ajan keskiarvon alapuolella ja 
lisäksi lunta on hieman vähemmän kuin keskimäärin tähän aikaan.         
- Keski-Euroopan korkeammat sähkön tukkuhinnat ja lisääntynyt
siirtokapasiteetti ovat kasvattaneet sähkön nettovientiä Pohjoismaista.
Keski-Euroopan hinnat ovat 15-25 €/MWh Pohjoismaita korkeammat. 
- Suomessa sähkön tukkuhintojen nousu ei ole täysimääräisesti heijastunut 
kuluttajahintoihin, näin ollen vähittäishintojen taso on yleisesti jäänyt    
tukkuhinnan alapuolelle. 

Fortum Oyj
Konserniviestintä
                            
Lisätietoja:                                  
Lotta Forssell, +358 50 45 36128, lotta [piste] forssell [ät] fortum [piste] com           
Timo Liiri, p. 050 45 36461, timo [piste] liiri [ät] fortum [piste] com