Lehdistötiedote

Tutkimus: Suomalaiset uskovat sähköautoilun hillitsevän ilmastonmuutosta

17 lokakuu 2008, 09:30

Fortum Oyj Lehdistötiedote 17.10.2008 klo 9.30 EET

Tutkimus: Suomalaiset uskovat sähköautoilun hillitsevän ilmastonmuutosta    

Tuoreen tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista (75 %) on sitä mieltä, että  
sähköautoilulla voidaan vaikuttaa päästöjen ja energiankulutuksen vähentämiseen 
ja sitä kautta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.                

Kyselyn mukaan eniten sähköautojen mahdollisuuksiin uskovat kaupunkilaiset ja  
erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvat. Tärkeimmäksi eduksi suomalaiset nostivat
auton päästöttömyyden, jonka mainitsi yli 60 % vastaajista. Noin joka neljäs  
vastaajista mainitsi sähköauton vahvuudeksi käytön edullisuuden. Sähköauto on  
vastaajien mielestä parhaimmillaan erityisesti kaupunkikäytössä. Lyhyet     
etäisyydet, päästöttömyys ja hiljaisuus ovat sähköautoiluun liitettyjä     
ominaisuuksia, joiden vastaajat näkevät korostuvan tulevaisuuden kaupungeissa. 

Sähköautot kiinnostavat suomalaisia muutenkin, ja ylivoimainen enemmistö    
vastaajista haluaa lisää tietoa sähköautoilun tarjoamista mahdollisuuksista.  
Eniten tietoa vastaajat kaipasivat sähköautojen hinnoista ja hintakehityksestä. 

Autojen hinnat ja verokohtelu arveluttavat                   

Vaikka sähköautolla nähdään olevan selkeitä etuja perinteiseen         
polttomoottoriautoon verrattuna, ei sähköauton hankinta vielä ole monenkaan   
ajatuksissa. Tutkimuksen mukaan suomalaisista 12 % on viimeisen vuoden aikana  
miettinyt sähköauton hankintaa. Eniten sähköauton hankintaa ovat miettineet   
25-34-vuotiaat sekä espoolaiset, joista 16 % on miettinyt sähköauton      
hankkimista.                                  

Sähköauton hankinnan esteeksi vastaajat nimeävät sähköautojen          
polttomoottoriautoja korkeamman hankintahinnan sekä yhdellä latauksella     
päästävän matkan pituuden. Vastaajat myös pelkäävät, että sähköautoja tullaan  
verottamaan tai niille tullaan asettamaan käyttömaksuja.            

Fortum edistää sähköautoilua                          

Uuden sukupolven sähköautoilla tarkoitettiin tutkimuksessa hybridi- ja     
täyssähköautoja, joihin sähkö ladataan suoraan verkosta. Auto kytketään     
verkkovirran latauspisteeseen samaan tapaan kuin moottorinlämmitin talvella.  

Fortum haluaa osallistua päästöjen minimoimiseen ja mahdollistaa ladattavien  
sähköautojen laajamittaisen käyttöönoton, kun autonvalmistajat tuovat niitä   
markkinoille muutaman vuoden sisällä. Fortumilla on käynnissä sähköautokokeilu 
Tukholmassa ja vastaavaa hanketta ollaan käynnistämässä myös Suomessa.     

”Sähköautoilun edistäminen tukee Fortumin pyrkimyksiä toimia hiiliniukan    
yhteiskunnan puolesta. Sähköautojen potentiaali on Suomessa huomattava, ja   
niistä pitäisi keskustella osana ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista,”
sanoo kestävän kehityksen johtaja Carola Teir-Lehtinen.             

Suomalaisten suhtautumista sähköautoihin mitannut tutkimus toteutettiin     
internet-kyselynä syys-lokakuussa 2008 ja siihen osallistui 1266 vastaajaa, joka
on edustava otos suomalaisista. Tutkimuksen teki Fortumin toimeksiannosta    
Viestintätoimisto Pohjoisranta, aineiston keräsi TNS Gallup Oy.         

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätiedot:                                   
Tutkija Anne Hyvärilä, puh.050 3442444, anne [piste] hyvarila [ät] pohjoisranta [piste] fi