Lehdistötiedote

Kiinteän polttoaineen kattilalaitos vihitty käyttöön Seinäjoella

06 lokakuu 2008, 14:00

Fortum Heat Lehdistötiedote 6.10.2008

KIINTEÄN POLTTOAINEEN KATTILALAITOS VIHITTY KÄYTTÖÖN SEINÄJOELLA        

Uuden 12 MW:n kotimaisen polttoaineen kattilalaitoksen vihki käyttöön ministeri 
Paula Risikko maanantaina 6.10.                         

Valion Seinäjoen tehdasalueella sijaitsevan höyryntuotantolaitoksen vihki    
käyttöön peruspalveluministeri Paula Risikko. Fortum toimittaa Valion Seinäjoen 
tehtaiden tarvitseman höyry- ja lämpöenergian. Nyt vihitty kattilalaitos korvaa 
raskasta öljyä käyttävän kattilalaitoksen, joka jää vara- ja          
huipputeholaitokseksi.
                             
Fortumin ja Valion energiayhteistyö on alkanut Seinäjoella vuonna 1992. Uusi  
kattilalaitos käyttää polttoaineenaan yksinomaan puuta ja jyrsinturvetta.    
Polttoaineiden käyttösuhteiden optimoinnilla turvataan asiakkaalle       
mahdollisimman edullinen ja vakaa energiahinta. 
                
Siirryttäessä kotimaisten polttoaineiden käyttöön Seinäjoella alenevat päästöt 
merkittävästi. Polttoaineena käytettävän puun määrästä riippuen hiilidioksidi-, 
rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt vähenevät 20 - 40 % verrattuna      
aikaisempaan.  
                                
"Tämä vihitty kattilalaitos on osoitus Valion halusta kantaa vastuuta      
ympäristöstä hyödyntämällä kotimaisia maakunnallisia polttoaineita       
ja vähentämällä riippuvuutta tuontipolttoaineista. Toinen mittava        
ympäristöinvestointi tehdään Valion Seinäjoen tehtaan jauhetuotannon      
pölypäästöjen vähentämiseksi, millä sekä vähennetään ympäristöpäästöjä, että  
parannetaan energiatehokkuutta jauhetuotannossa", kertoo tuotantojohtaja Reima 
Luomala Valiosta.   
                             
"Pitkäaikainen energiakumppanuus tarjoaa molemmille osapuolille hyvät      
mahdollisuudet kehittää toimintaa. Kotimaisen polttoaineen käyttö, pienemmät  
päästöt sekä luotettava energiantoimitus toteutuu Seinäjoen           
energiakumppanuudessa erinomaisesti", arvioi Seppo Vesapuisto Fortumista.    

Fortum Heat                                   
Viestintä                                    

Lisätiedot                                   
Seppo Vesapuisto, johtaja, Fortum Heat, puh. 050 45 28288
            
Reijo Kärki,                                  
aluepäällikkö, Fortum Heat, puh. 050 45 25323 
                 
Reima Luomala, tuotantojohtaja,                         
Valio Oyj, puh. 050 384 0789   
                       
Esa Mäkipelto, tekninen johtaja, Valio Oyj, puh.                
050 384 0831