Lehdistötiedote

Kiinteän polttoaineen kattilalaitos vihitty käyttöön Seinäjoella

06 lokakuu 2008, 14:00

Fortum Heat Lehdistötiedote 6.10.2008

KIINTEÄN POLTTOAINEEN KATTILALAITOS VIHITTY KÄYTTÖÖN SEINÄJOELLA                

Uuden 12 MW:n kotimaisen polttoaineen kattilalaitoksen vihki käyttöön ministeri 
Paula Risikko maanantaina 6.10.                                                 

Valion Seinäjoen tehdasalueella sijaitsevan höyryntuotantolaitoksen vihki       
käyttöön peruspalveluministeri Paula Risikko. Fortum toimittaa Valion Seinäjoen 
tehtaiden tarvitseman höyry- ja lämpöenergian. Nyt vihitty kattilalaitos korvaa 
raskasta öljyä käyttävän kattilalaitoksen, joka jää vara- ja                    
huipputeholaitokseksi.
                                                          
Fortumin ja Valion energiayhteistyö on alkanut Seinäjoella vuonna 1992. Uusi    
kattilalaitos käyttää polttoaineenaan yksinomaan puuta ja jyrsinturvetta.       
Polttoaineiden käyttösuhteiden optimoinnilla turvataan asiakkaalle              
mahdollisimman edullinen ja vakaa energiahinta. 
                                
Siirryttäessä kotimaisten polttoaineiden käyttöön Seinäjoella alenevat päästöt  
merkittävästi. Polttoaineena käytettävän puun määrästä riippuen hiilidioksidi-, 
rikkidioksidi-  ja typenoksidipäästöt vähenevät 20 - 40 % verrattuna            
aikaisempaan.   
                                                                
"Tämä vihitty kattilalaitos on osoitus Valion halusta kantaa vastuuta           
ympäristöstä hyödyntämällä kotimaisia maakunnallisia polttoaineita              
ja vähentämällä riippuvuutta tuontipolttoaineista. Toinen mittava               
ympäristöinvestointi tehdään Valion Seinäjoen tehtaan jauhetuotannon            
pölypäästöjen vähentämiseksi,  millä sekä vähennetään ympäristöpäästöjä, että   
parannetaan energiatehokkuutta jauhetuotannossa", kertoo tuotantojohtaja Reima  
Luomala Valiosta.     
                                                          
"Pitkäaikainen energiakumppanuus tarjoaa molemmille osapuolille hyvät           
mahdollisuudet kehittää toimintaa. Kotimaisen polttoaineen käyttö, pienemmät    
päästöt sekä luotettava energiantoimitus toteutuu Seinäjoen                     
energiakumppanuudessa erinomaisesti", arvioi Seppo Vesapuisto Fortumista.       

Fortum Heat                                                                     
Viestintä                                                                       

Lisätiedot                                                                      
Seppo Vesapuisto, johtaja, Fortum Heat, puh. 050 45 28288
                       
Reijo Kärki,                                                                    
aluepäällikkö, Fortum Heat, puh. 050 45 25323  
                                 
Reima Luomala, tuotantojohtaja,                                                 
Valio Oyj, puh. 050 384 0789      
                                              
Esa Mäkipelto, tekninen johtaja, Valio Oyj, puh.                                
050 384 0831