Lehdistötiedote

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot päätökseen

13 lokakuu 2008, 13:00

Fortum Power and Heat Oy Lehdistötiedote 13.10.2008

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot päätökseen          

Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmat yksiköt ovat jälleen sähköntuotannossa.  
Ykkösyksikön vuosihuolto kesti 50 vuorokautta ja päättyi 29.9. Käynnistys    
viivästyi runsaalla viikolla muun muassa säätösauvan toimintahäiriöön liittyvien
selvitysten ja korjausten vuoksi. Kakkosyksikkö kytkettiin 13.10. sähköverkkoon 
suunnitellusti 22,5 vuorokautta kestäneen huollon jälkeen. Molempien yksiköiden 
polttoaineesta vaihdettiin kolmasosa.                      

Ykkösyksikölle tehtiin neljän vuoden välein toistuva laaja tarkastusvuosihuolto.
Mittavimmat tarkastukset tehtiin höyrystimille, reaktoripaineastialle ja sen  
sisäosille, joiden todettiin tarkastuksissa olevan hyvässä kunnossa.      

Voimalaitoksen automaatiojärjestelmät vaihdetaan analogisesta digitaaliseen   
vaiheittain vuoteen 2014 mennessä. Ykkösyksikön vuosihuollossa toteutetussa 1. 
vaiheessa otettiin käyttöön reaktorin toimintaan ja valvontaan liittyviä    
automaatiojärjestelmiä.                             

Kakkosyksiköllä tehtiin normaali vuosihuolto, jossa merkittävimpiin       
tarkastuskohteisiin kuuluneiden höyrystimien kunto todettiin hyväksi. Myös   
suuret merivesiputket tarkastettiin ja huollettiin.               

Vuosihuoltoon osallistui Loviisan voimalaitoksen 460 työntekijän lisäksi    
tuhatkunta kunnossapidon ja tarkastusalan ammattilaisia, joista 150 oli     
ulkomaalaisia. Vaikka työtä ja tekijöitä oli paljon, saatiin henkilöstön    
säteilyannokset ja tapaturmien määrä laskemaan merkittävästi edellisvuosista.  
Nämä erinomaiset tulokset saavutettiin pitkäjänteisellä työllä turvallisuuden  
parantamiseksi.                                 

Fortum Power and Heat Oy                            
Loviisan voimalaitos                              
Viestintä                                    Lisätietoja:                                  
Raimo Raitanen, tekniikkayksikön päällikkö, puh. 010 45 53300          
Mauri Lindqvist, vuosihuoltoryhmän päällikkö, puh. 010 45 53460
Pertti Salonen, ylläpitoyksikön päällikkö, puh. 010 45 53100