Lehdistötiedote

Fortum tukee Itämeren suojelua merkittävällä lahjoituksella

01 lokakuu 2008, 09:00

Fortum Oyj Lehdistötiedote 1.10.2008

Fortum tukee Itämeren suojelua merkittävällä lahjoituksella
          
Fortum lahjoittaa 400 000 euroa John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri      
‑hankkeeseen, jonka tavoitteena on tehostaa fosforinpoistoa Puolan       
yhdyskuntajätevesistä. Hanke toteutetaan yhteistyössä ruotsalaisen Baltic Sea  
2020 ‑säätiön ja puolalaisten kaupunkien kanssa.                

Puolalla on keskeinen rooli Itämeren suojelussa, sillä lähes puolet Itämeren  
valuma-alueen väestöstä asuu Puolassa. Kolmasosa Itämereen päätyvästä arviolta 
30 000 tonnin fosforikuormituksesta on peräisin Puolasta. Hankkeen tarkoituksena
on vähentää Puolan jätevedenpuhdistamoilta lähtevän fosforin määrää 1000    
tonnilla/vuosi. Hankkeeseen valitut kohdekaupungit tuottavat 90 % Puolan    
kaikista yhdyskuntajätevesistä.                         

Vuonna 2006 Fortum osallistui hankkeeseen, jossa Pietarin            
jätevedenkäsittelylaitoksilla, Itämeren suurimmassa yksittäisessä        
ravinnepäästöjen lähteessä, käynnistettiin tehokas fosforinpoisto. Sen tuloksena
vuosittaiset fosforipäästöt vähenevät 1 000 tonnilla vuoden 2010 loppuun    
mennessä. Vaikka Pietarin hanke on tärkeä askel Itämeren tilan parantamisessa, 
ravinnepäästöjä on vähennettävä edelleen tilanteen parantamiseksi.       

”Koska Fortum toimii Itämeren alueella, meillä on myös velvollisuus osallistua 
Itämeren suojeluun. Vaikka omista voimalaitoksistamme pääsee Itämereen vain   
vähäisiä määriä fosforia, on sen suojelu kuitenkin osa vastuullista toimintaa. 
Meillä on kasvavaa liiketoimintaa Puolassa, ja haluamme vaikuttaa myönteisesti 
myös siellä”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Mikael Lilius.           

”Tärkeimpien kumppaneidemme, kuten Fortumin, lahjoitusten ansiosta voimme jatkaa
työtämme puhtaamman Itämeren puolesta. Yksityisen sektorin tuki mahdollistaa  
tarkkaan kohdistetut, tehokkaat ympäristöprojektit. Olemme tyytyväisiä     
voidessamme jatkaa hyvää yhteistyötämme Fortumin kanssa”, sanoo John Nurmisen  
Säätiön johtokunnan puheenjohtaja Juha Nurminen.                

John Nurmisen Säätiö on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka toiminta    
keskittyy Itämeren heikkenevän tilan parantamiseen. Säätiön työ rahoitetaan   
julkisilla ja yksityisillä lahjoituksilla.                   

Baltic Sea 2020 on riippumaton säätiö, jonka tavoitteena on edistää       
ympäristönsuojelua Itämerellä. Säätiö perustettiin Björn Carlsonin       
yksityislahjoituksen turvin syksyllä 2005.                   

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja:                                  
www.cleanbalticsea.fi                              
www.fortum.fi/kestavakehitys                          

Carola Teir-Lehtinen,                              
Johtaja, Kestävä kehitys, Fortum                        
Puh.010 45 24118 
carola [piste] teir-lehtinen [ät] fortum [piste] com                         
Marjukka Porvari,                                
Johtaja, John Nurmisen Säätiö                          
Puh. 041 549 1535                                
marjukka [piste] porvari [ät] johnnurminen [piste] com