Lehdistötiedote

Fortum myy kaukolämmön tuotanto- ja myyntiliiketoimintansa Torniossa

10 lokakuu 2008, 14:00

Fortum Heat Lehdistötiedote 10.10.2008

Fortum myy kaukolämmön tuotanto- ja myyntiliiketoimintansa Torniossa      

Fortum, Etelä-Pohjanmaan Voiman (EPV) tytäryhtiö Tornion Voima ja Tornion    
Energia ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Fortum myy       
kaukolämpötoimintonsa Tornio-Haaparanta -alueella Tornion Voimalle. Toiminnot 
pitävät sisällään lämmöntoimitukset Fortumilta Tornion Energialle ja Fortumin  
omistaman 25 megawatin (MW) tehoisen lämpölaitoksen. Liiketoiminta siirtyy   
Tornion Voiman omistukseen 1.1.2009. 
                      
Alueella tarvittava kaukolämpö tuotetaan jatkossa suurelta osin Tornion Voiman 
omistamalla sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksella (CHP), joka otettiin   
käyttöön vuoden 2007 lopussa. Tällä hetkellä voimalaitos tuottaa lämpöä     
Outokummun Tornion tehtaalle. Tornion Röyttässä sijaitsevan useita eri     
polttoaineita käyttävän voimalaitoksen yhteenlaskettu lämpö- ja sähköteho on yli
130 MW. Voimalaitos hyödyntää laajasti kotimaisia energianlähteitä ja myös   
Tornion tehtailla syntyvää häkäkaasua. 
                     
Vuoden alussa alkavia kaukolämmöntoimituksia varten Tornion Voima rakentaa   
uuden, 6 kilometriä pitkän kaukolämmön siirtoputken voimalaitokselta Tornion  
Energian kaukolämpöverkkoon. 
                          
”Koska Tornio-Haaparanta -alueen lämmönkysynnän kasvu ei mahdollista toisen   
voimalaitoksen rakentamista, päädyimme tähän järjestelyyn yhdessä eri osapuolten
kanssa, " toteaa johtaja Seppo Vesapuisto Fortumista. 
             
”Tornion Energia Oy:n kannalta lämmöntuotannon siirtyminen pääosin Röyttän   
voimalaitokselle luo entisestään varmuutta vakaan ja pitkäjänteisen       
lämmöntuotannon turvaamiseksi”, toteaa Tornion Energian toimitusjohtaja Timo  
Koskinen. 
                                   
”Tuotantoyhtiö Tornion Voiman kannalta on edullista entisestään nostaa     
rakennetun voimalaitoksen käyttöastetta ja hyödyntää yhteistuotantosähkön    
tuotantomahdollisuudet alueella mahdollisimman täysimääräisesti”, kommentoi   
puolestaan Tornion Voiman toimitusjohtaja Frans Liski.  

Fortum Heat
Viestintä            


Lisätietoja:                                  
Fortum Heat, johtaja Seppo Vesapuisto                 
puh. 050 452 8288, www.fortum.fi                        

Tornion Energia Oy, toimitusjohtaja Timo Koskinen                
puh. 040 044 2720, www.tornionenergia.fi                    

Tornion Voima Oy, toimitusjohtaja Frans Liski                  
puh. 050 410 3797, www.epv.fi