Pörssitiedote

Fortum käsittelee investointiohjelmaansa ja nostaa TGC-10:n tehostamistavoitetta Capital Markets Day:ssä

30 lokakuu 2008, 08:30

Fortum Oyj
Pörssitiedote
30.10.2008 klo 8.30 EET

Fortum käsittelee investointiohjelmaansa ja nostaa TGC-10:n tehostamistavoitetta Capital Markets Day:ssä Fortum järjestää analyytikoille, sijoittajille ja pankkiireille Capital Markets Day -tilaisuuden tänään 30.10. Espoossa. Tilaisuudessa Fortumin johto käsittelee yrityksen strategiaa ja taloudellista asemaa. Fortum vahvistaa strategiansa, jonka mukaisesti yhtiö keskittyy Pohjoismaiden, Venäjän ja Itämeren alueelle, sekä painottaa, että yhtiön tase on vahva ja maksuvalmius hyvä. Lokakuun lopussa Fortumilla oli likvidejä varoja 1,7 miljardia euroa ja nostamattomia valmiusluottoja 1,9 miljardia euroa. Fortumin loppuvuonna 2008 erääntyvät velat ovat 0,3 miljardia euroa ja vuonna 2009 erääntyvät velat 0,5 miljardia euroa. Fortumin investointiohjelma on joustava, ja investointien tasoa voidaan sopeuttaa vuositasolla yleisen taloustilanteen ja kohtuuhintaisen rahoituksen saatavuuden mukaan. Fortumin käyttöomaisuusinvestointien - mukaan lukien investoinnit Venäjällä - arvioidaan olevan 1,0-1,5 miljardia euroa vuodessa vuosina 2009-2013. Vuonna 2009 käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan lähellä vaihteluvälin ylärajaa. Vuonna 2009 otetaan käyttöön kaksi uutta sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosta (Suomenojalla Espoossa ja Tartossa Virossa), jotka kasvattavat tuotantomääriä ja tulosta. Sopimukset velvoittavat Fortumin Venäjän-hankinnan Territorial Generating Company 10:n (TGC-10) toteuttamaan merkittävän investointiohjelman, joka lisää sen sähköntuotantokapasiteettia noin 70 % 5 300 megawattiin vuoteen 2013 mennessä. Investointiohjelman kokonaisarvoa ja ajoitusta on sopimusneuvottelujen ja ohjelman edistymisen myötä tarkistettu. TGC-10:n alkuperäisen arvion mukaan ohjelman kokonaisarvo olisi ollut 2,2 miljardia euroa. Fortum arvioi, että ohjelman mukaisten uusien sähköntuotantoinvestointien arvo nousee noin 2,5 miljardiin euroon. Tästä noin 400 miljoonaa euroa käytetään vuosina 2007-2008. Fortum on panostanut merkittävästi TGC-10:n integrointiin. Fortumin johtamismalli, organisaatiorakenne ja työskentelytapa olivat käytössä TGC-10:ssä syyskuun alussa. Integraatio on sujunut hyvin, ja useita tehokkuutta parantavia tavoitteita on määritetty. Aiemmin ilmoitettujen vähintään 30 miljoonan euron vuosittaisten tehokkuusparannusten odotetaan nousevan yli 100 miljoonaan euroon vuodessa. Fortum odottaa saavuttavansa tehostamistavoitteet vuonna 2011. Huhtikuussa 2008 Fortum teki lunastusvelvollisuuden mukaisen ostotarjouksen TGC-10:n koko osakepääomasta TGC-10:n vähemmistöosakkaille. Järjestely on nyt saatettu päätökseen. Fortumin omistusosuus TGC-10:stä nousi noin 93,4 % mukaan lukien TGC-10:n täysin omistaman tytäryhtiön omistamat osakkeet. Fortum on maksanut noin 443 miljoonaa euroa ostotarjouksen perusteella tehdyistä osakeostoista. Kokonaisuudessaan Fortumin omistusosuus TGC-10:ssä on nyt maksanut noin 2,5 miljardia euroa mukaan lukien 1,3 miljardia euroa, jotka Fortum käytti merkitessään TGC-10:n uusia osakkeita helmikuussa. TGC-10 on Fortumin keskeinen painopistealue myös tulevaisuudessa. Fortum Oyj Maria Romantschuk Viestintäjohtaja Lisätietoja: Juha Laaksonen, talousjohtaja, Fortum Oyj, 050 4524519 Mika Paloranta, johtaja, sijoittajasuhteet, Fortum Oyj, 050 4524138 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.fortum.fi