Pörssitiedote

Fortum käsittelee investointiohjelmaansa ja nostaa TGC-10:n tehostamistavoitetta Capital Markets Day:ssä

30 lokakuu 2008, 08:30

Fortum Oyj Pörssitiedote 30.10.2008 klo 8.30 EET

Fortum käsittelee investointiohjelmaansa ja nostaa TGC-10:n
tehostamistavoitetta 
Capital Markets Day:ssä                             

Fortum järjestää analyytikoille, sijoittajille ja pankkiireille Capital Markets 
Day -tilaisuuden tänään 30.10. Espoossa. Tilaisuudessa Fortumin johto käsittelee
yrityksen strategiaa ja taloudellista asemaa.                  

Fortum vahvistaa strategiansa, jonka mukaisesti yhtiö keskittyy Pohjoismaiden, 
Venäjän ja Itämeren alueelle, sekä painottaa, että yhtiön tase on vahva ja   
maksuvalmius hyvä. Lokakuun lopussa Fortumilla oli likvidejä varoja 1,7     
miljardia euroa ja nostamattomia valmiusluottoja 1,9 miljardia euroa. Fortumin 
loppuvuonna 2008 erääntyvät velat ovat 0,3 miljardia euroa ja vuonna 2009    
erääntyvät velat 0,5 miljardia euroa.                      

Fortumin investointiohjelma on joustava, ja investointien tasoa voidaan     
sopeuttaa vuositasolla yleisen taloustilanteen ja kohtuuhintaisen rahoituksen  
saatavuuden mukaan. Fortumin käyttöomaisuusinvestointien - mukaan lukien    
investoinnit Venäjällä - arvioidaan olevan 1,0-1,5 miljardia euroa vuodessa   
vuosina 2009-2013. Vuonna 2009 käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan   
lähellä vaihteluvälin ylärajaa. Vuonna 2009 otetaan käyttöön kaksi uutta sähkön 
ja lämmön yhteistuotantolaitosta (Suomenojalla Espoossa ja Tartossa Virossa),  
jotka kasvattavat tuotantomääriä ja tulosta.                  

Sopimukset velvoittavat Fortumin Venäjän-hankinnan Territorial Generating    
Company 10:n (TGC-10) toteuttamaan merkittävän investointiohjelman, joka lisää 
sen sähköntuotantokapasiteettia noin 70 % 5 300 megawattiin vuoteen 2013    
mennessä. Investointiohjelman kokonaisarvoa ja ajoitusta on sopimusneuvottelujen
ja ohjelman edistymisen myötä tarkistettu. TGC-10:n alkuperäisen arvion mukaan 
ohjelman kokonaisarvo olisi ollut 2,2 miljardia euroa. Fortum arvioi, että   
ohjelman mukaisten uusien sähköntuotantoinvestointien arvo nousee noin 2,5   
miljardiin euroon. Tästä noin 400 miljoonaa euroa käytetään vuosina 2007-2008. 

Fortum on panostanut merkittävästi TGC-10:n integrointiin. Fortumin       
johtamismalli, organisaatiorakenne ja työskentelytapa olivat käytössä TGC-10:ssä
syyskuun alussa. Integraatio on sujunut hyvin, ja useita tehokkuutta parantavia 
tavoitteita on määritetty. Aiemmin ilmoitettujen vähintään 30 miljoonan euron  
vuosittaisten tehokkuusparannusten odotetaan nousevan yli 100 miljoonaan euroon 
vuodessa. Fortum odottaa saavuttavansa tehostamistavoitteet vuonna 2011.    

Huhtikuussa 2008 Fortum teki lunastusvelvollisuuden mukaisen ostotarjouksen   
TGC-10:n koko osakepääomasta TGC-10:n vähemmistöosakkaille. Järjestely on nyt  
saatettu päätökseen. Fortumin omistusosuus TGC-10:stä nousi noin 93,4 % mukaan 
lukien TGC-10:n täysin omistaman tytäryhtiön omistamat osakkeet. Fortum on   
maksanut noin 443 miljoonaa euroa ostotarjouksen perusteella tehdyistä     
osakeostoista. Kokonaisuudessaan Fortumin omistusosuus TGC-10:ssä on nyt    
maksanut noin 2,5 miljardia euroa mukaan lukien 1,3 miljardia euroa, jotka   
Fortum käytti merkitessään TGC-10:n uusia osakkeita helmikuussa.        

TGC-10 on Fortumin keskeinen painopistealue myös tulevaisuudessa.        

Fortum Oyj                                   
Maria Romantschuk                                
Viestintäjohtaja                                

Lisätietoja:                                  
Juha Laaksonen, talousjohtaja, Fortum Oyj, 050 4524519             
Mika Paloranta, johtaja, sijoittajasuhteet, Fortum Oyj, 050 4524138       

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi