Lehdistötiedote

Fortum kampanjoi uusiutuvien energialähteiden puolesta

03 lokakuu 2008, 10:11

Fortum Oyj Lehdistötiedote 3.10.2008

Fortum kampanjoi uusiutuvien energialähteiden puolesta
             
Fortum käynnistää mainoskampanjan, jossa kerrotaan Fortumin konkreettisista   
panostuksista kestävään kehitykseen ja uusiin energiamuotoihin. ”Uuden     
sukupolven energiaa” -kampanja näkyy ensi viikosta alkaen sekä televisiossa että
printtimainonnassa.
                               
"Kampanjalla haluamme viestiä konkreettisista toimenpiteistämme puhtaamman  
energiantuotannon ja ympäristön eteen. Energiantuotanto ja -kulutus aiheuttavat 
suurimman osan maailman kasvihuonekaasupäästöistä, mutta me emme halua olla vain
osa ongelmaa, vaan osa ratkaisua. Teemme paljon töitä sen eteen, ja nyt haluamme
kertoa näistä hankkeista myös kuluttajille ja muille sidosryhmille",      
brändijohtaja Susanna Serlachius-Pressler kertoo.                

Fortum on Euroopan puhtaimpia energiayhtiöitä. Päästöttömän tuotannon lisääminen
ja ilmastonmuutoksen torjuminen on keskeinen osa myös Fortumin strategiaa.   
Fortum tutkii ja kehittää jatkuvasti uusia ympäristöystävällisiä        
energiantuotantomuotoja yhteistyössä teknologiakehittäjien ja tutkimus­laitosten
kanssa. 
                                    
Uuden sukupolven energiaa 
                           
Uudessa kampanjassa tuodaan esille Fortumin konkreettisia toimenpiteitä     
puhtaamman tulevaisuuden puolesta ja kerrotaan yhtiön panostuksista tuuli- ja  
aaltovoimaan sekä sähköautoihin.                        
                                        
Tuulivoima on nopeimmin kasvavia uusiutuvia energialähteitä maailmassa. Sen   
käyttö on kasvanut 25-30 prosentin vuosivauhtia. Tuulivoiman lisärakentamista 
varten Fortumiin on perustettu vahva ja kasvuhakuinen tuulivoimayksikkö.    

Aaltovoimalla tarkoitetaan meren aaltojen liikkeestä tuotettavaa energiaa ja  
sillä voidaan tulevaisuudessa kattaa arviolta jopa 10 prosenttia maailman sähkön
tarpeesta. Fortum on mukana kahdessa aaltovoimaprojektissa: Ruotsissa      
aaltovoimaa tutkitaan yhteistyössä Uppsalan yliopiston kanssa ja Portugalissa  
yhteistyössä suomalaisen AW-Energyn kanssa                   

Uuden sukupolven sähköautoilla tarkoitetaan hybridi- ja täyssähköautoja, joihin 
sähkö ladataan suoraan verkosta. Auto kytketään verkkovirran latauspisteeseen  
samaan tapaan kuin moottorinlämmitin talvella. Fortum osallistuu monin tavoin  
sähköautoilun edistämiseen. Fortum ja Tukholman kaupunki ovat käynnistäneet   
laajan yhteistyöhankkeen sähköautoilun tarvitseman infrastruktuurin       
kehittämiseksi kaupungin alueella ja vastaava kokeilun aloittamista       
valmistellaan myös Suomessa.                          

Lisätietoja Fortumin investoinneista tutkimukseen ja kehitykseen sekä      
tulevaisuuden päästöttömiin energiamuotoihin löytyy Fortumin internet-sivuilta 
osoitteesta www.fortum.fi/tutkimus                       

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä  
                              
Lisätietoja:                                  
Susanna Serlachius-Pressler,                          
brändijohtaja, Fortum Oyj, 050 45 25226