Pörssitiedote

Fortum ja Hafslund Infratek sopimukseen infrastruktuuriliiketoimintojen yhdistämisestä

24 lokakuu 2008, 09:43

Fortum Oyj Pörssitiedote 24.10.2008, klo 9.00 EET

Fortum ja Hafslund Infratek sopimukseen infrastruktuuriliiketoimintojen     
yhdistämisestä                                 

Fortumille 33 % osuus uudesta yhdistetystä yhtiöstä               

Fortum ja norjalainen Hafslund Infratek ASA ovat allekirjoittaneet sopimuksen, 
jonka mukaan ne yhdistävät infrastruktuurin rakentamis- ja           
kunnossapitoliiketoiminnan Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa vuoden 2009 alussa. 
Fortum saa Hafslund Infratek ASA:n uusia osakkeita ja 33 % omistusosuuden    
uudesta yhdistetystä yhtiöstä. Nykyisen Hafslund Infratekin pääomistajan,    
Hafslund ASA:n, osuudeksi tulee 43,3 %. Loput osakkeet omistavat        
institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat.                  

Osana kauppaa Fortum Distribution ulkoistaa Hafslund Infratekille omaa     
verkonrakennustoimintaansa Ruotsissa Värmlannin ja Skaraborgin alueella sekä  
länsirannikolla. Lisäksi verkonrakennusliiketoiminnan ulkoistamista       
suunnitellaan myös Gävleborg/Dalarnan ja Tukholman alueilla.          

Energiaan liittyvän infrastruktuurin rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden   
merkittävä kasvu edellyttää entistä suurempia ja tehokkaampia palveluntuottajia.
Toimijoiden yhdistyminen mahdollistaa Hafslund Infratekille jatkossa paremmat  
kasvuedellytykset ja kilpailukyvyn markkinoilla.                

Fortumista Hafslund Infratekiin siirtyvien toimintojen liikevaihto vuoden 2008 
tammi-syyskuussa oli noin 130 miljoona euroa, ja liikevoitto noin 5 miljoonaa  
euroa. Siirtyvät liiketoiminnot on raportoitu pääosin              
Sähköntuotanto-segmentissä.                           

Yritysjärjestelyn myötä noin 1 000 Fortumin käyttö- ja kunnossapito- sekä    
energiatehokkuuspalveluja tarjoavan Fortum Servicen työntekijää siirtyy uuteen 
yhtiöön. Heistä noin 700 työskentelee Ruotsissa, 150 Suomessa ja 150 Norjassa. 
Distributionissa järjestely koskee 140 työntekijää Ruotsissa.          

Uusi yhdistetty yhtiö on Pohjoismaiden johtava infrastruktuuripalvelujen    
tuottaja. Yhtiö tuottaa palveluja kriittisen infrastruktuurin, kuten      
sähkönsiirtoverkkojen, televiestintä- ja turvajärjestelmien, rakentamis-,    
kunnossapito- ja turvamarkkinoille. Yhtiö työllistää 2 500 henkilöä Norjassa,  
Ruotsissa ja Suomessa.                             

Nyt tehty sopimus on jatkoa kesäkuussa tehdylle aiesopimukselle. Sopimus    
edellyttää vielä Fortumin hallituksen ja Hafslund Infratek ASA:n yhtiökokouksen 
hyväksyntää. Kauppa on tarkoitus saada voimaan 1. tammikuuta 2009.       


Fortum Oyj                                   
Maria Romantschuk                                
viestintäjohtaja                                


Lisätietoja:                                  
Markku Vauhkonen, yksikönjohtaja, Fortum Service, puh. 040 352 3322       
Håkan Grefberg, yksikönjohtaja, Fortum Distribution, tel. + 46 70 683 07 00