Lehdistötiedote

EU:n tuettava hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin demonstraatiohankkeita

03 lokakuu 2008, 16:30

Fortumin, Bellonan, E3G:n, Alstomin, Climate Change Capitalin, Vattenfallin, CEZ
Groupin, BP:n, Sintefin, GE:n, European Climate Foundationin, Carbon Markets &
Investors Associationin, RWE:n ja Shellin yhteinen lehdistötiedote 3.10.2008:

EU:n tuettava hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin demonstraatiohankkeita Uskomme, että EU:n tavoitetta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä ei voida saavuttaa ilman laajamittaista hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian (CCS) käyttöönottoa. Teknologian tulisi olla kaupallisessa käytössä vuodesta 2020 eteenpäin. EU:n valtionpäämiehet ovat tehneet aloitteen sekä maaliskuussa 2007 että kesäkuussa 2008 10-12 teollisen CCS-demonstraatiohankkeen aloittamisesta vuoteen 2015 mennessä. Kuitenkaan taloudellista tukijärjestelmää demonstraatiohankkeiden edistämiseksi ei ole vielä perustettu. Euroopan parlamentin muutosehdotus 500 koskien päästökauppajärjestelmää Muutosehdotus 500 ehdotettuun päästökauppadirektiiviin ottaa kantaa CCS-demonstraatiohankkeiden tukijärjestelmään - parlamentti äänestää muutosehdotuksesta 7.10. Muutos mahdollistaisi taloudellisen tuen päästöoikeuksien muodossa demonstraatiohankkeille, jotka kattavat hiilidioksidin talteenoton, kuljetuksen ja varastoinnin. Tämän lisäksi toimijat voisivat tarvittaessa ja EU:n valtiontukisäännösten sallimissa rajoissa saada myös suoraa investointitukea. Tukijärjestelmä olisi aikaan ja volyymeihin sidottu, läpinäkyvä, kilpailukykyinen ja markkinaehtoinen ja toisi suurimmat yhteiskunnalliset hyödyt. Laajamittaiset CCS-demonstraatiohankkeet pohjautuisivat varastoinnin vastuu- ja tuvallisuusperiaatteille, jotka on määritelty ehdotetussa hiilidioksidin geologiseen varastointiin liittyvässä direktiivissä. Vetoamme EU:hun pikaisten päätösten tekemiseksi muutosehdotus 500:n puolesta. Haasteellisen hiilidioksidipäästötavoitteen saavuttaminen tulee vaikeammaksi joka päivä. Toimimalla ensimmäisenä maailmassa CCS-teknologian puolesta Eurooppa voisi saavuttaa johtavan aseman uuteen, vähähiiliseen energiajärjestelmään siirtymisessä. Nyt on aika toimia. Fortum Oyj Konserniviestintä Lisätietoja: Esa Hyvärinen, edunvalvontajohtaja, Fortum Oyj, 040 8262646