Lehdistötiedote

EU:n tuettava hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin demonstraatiohankkeita

03 lokakuu 2008, 16:30

Fortumin, Bellonan, E3G:n, Alstomin, Climate Change Capitalin, Vattenfallin, CEZ Groupin, BP:n, Sintefin, GE:n, European Climate Foundationin, Carbon Markets & Investors Associationin, RWE:n ja Shellin yhteinen lehdistötiedote 3.10.2008:

EU:n tuettava hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin demonstraatiohankkeita 

Uskomme, että EU:n tavoitetta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vuoteen  
2030 mennessä ei voida saavuttaa ilman laajamittaista hiilidioksidin      
talteenotto- ja varastointiteknologian (CCS) käyttöönottoa. Teknologian tulisi 
olla kaupallisessa käytössä vuodesta 2020 eteenpäin.              

EU:n valtionpäämiehet ovat tehneet aloitteen sekä maaliskuussa 2007 että    
kesäkuussa 2008 10-12 teollisen CCS-demonstraatiohankkeen aloittamisesta vuoteen
2015 mennessä. Kuitenkaan taloudellista tukijärjestelmää demonstraatiohankkeiden
edistämiseksi ei ole vielä perustettu.                     

Euroopan parlamentin muutosehdotus 500 koskien päästökauppajärjestelmää     

Muutosehdotus 500 ehdotettuun päästökauppadirektiiviin ottaa kantaa       
CCS-demonstraatiohankkeiden tukijärjestelmään - parlamentti äänestää      
muutosehdotuksesta 7.10.                            

Muutos mahdollistaisi taloudellisen tuen päästöoikeuksien muodossa       
demonstraatiohankkeille, jotka kattavat hiilidioksidin talteenoton, kuljetuksen 
ja varastoinnin. Tämän lisäksi toimijat voisivat tarvittaessa ja EU:n      
valtiontukisäännösten sallimissa rajoissa saada myös suoraa investointitukea.  

Tukijärjestelmä olisi aikaan ja volyymeihin sidottu, läpinäkyvä,        
kilpailukykyinen ja markkinaehtoinen ja toisi suurimmat yhteiskunnalliset    
hyödyt. Laajamittaiset CCS-demonstraatiohankkeet pohjautuisivat varastoinnin  
vastuu- ja tuvallisuusperiaatteille, jotka on määritelty ehdotetussa      
hiilidioksidin geologiseen varastointiin liittyvässä direktiivissä.       

Vetoamme EU:hun pikaisten päätösten tekemiseksi muutosehdotus 500:n puolesta.  

Haasteellisen hiilidioksidipäästötavoitteen saavuttaminen tulee vaikeammaksi  
joka päivä. Toimimalla ensimmäisenä maailmassa CCS-teknologian puolesta Eurooppa
voisi saavuttaa johtavan aseman uuteen, vähähiiliseen energiajärjestelmään   
siirtymisessä.                                 

Nyt on aika toimia.                               


Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja: Esa Hyvärinen, edunvalvontajohtaja, Fortum Oyj, 040 8262646