Pörssitiedote

TGC-10:n yhteistoteutushankkeista 1,5 miljoonan tonnin päästövähenemät Fortumille

30 syyskuu 2008, 09:00

Fortum Oyj Pörssitiedote 30.9.2008, klo 9.00 EET

TGC-10:n yhteistoteutushankkeista 1,5 miljoonan tonnin päästövähenemät     
Fortumille                                   

Fortum saa noin 1,5 miljoonan hiilidioksiditonnin edestä päästövähennysyksiköitä
yhteistoteutushankkeista, jotka toteutetaan Venäjän alueellisessa tuotantoyhtiö 
TGC-10:ssä. Yhteistoteutushankkeissa TGC-10 rakentaa uutta           
sähköntuotantokapasiteettia Tjumenin ja Tšeljabinskin alueille. Hankkeet    
toteutetaan Euroopan päästökauppajärjestelmään sisältyvän Kioton velvoitekauden 
aikana (2008-2012).                               

Fortum voi käyttää saamansa päästövähennysyksiköt omien päästöjensä osittaiseen 
kattamiseen EU:n alueella, kun projektit on saatu päätökseen ja päästövähenemät 
todennettu. Päästövähennysyksiköt kattavat noin 14 % Fortumin vuosittaisista  
hiilidioksidipäästöistä EU:n alueella, ja niiden arvo on noin 30 miljoonaa euroa
kehittyvistä maista peräisin olevien sertifioitujen päästövähennysten
tämänhetkisen markkinahinnan perusteella. Energy Carbon Project toimii
yhteistoteutushankkeissa konsulttina ja vastaa niiden kehittämisessä. 

”Kioton mekanismi auttaa yhtiöitä vähentämään päästöjään siellä missä se on   
taloudellisinta ja tehokkainta. Jo noin 90 % Fortumin sähköntuotannosta EU:n  
alueella on hiilidioksiditonta. Venäjällä sähköntuotantolaitosten keski-ikä on 
melko korkea. Uusien modernien tuotantolaitosten rakentaminen vähentää tuotannon
ominaispäästöjä verrattuna vanhan tehottoman kapasiteetin käyttöön”, toteaa   
Fortumin johtaja Tapio Kuula.                          

Uralin alueella ja läntisessä Siperiassa toimiva TGC-10 on alueellinen     
tuotantoyhtiö, joka syntyi vuonna 2006 osana Venäjän energiasektorin osittaista 
yksityistämistä. TGC-10:n ja sen osakkuusyhtiöiden sähköntuotantokapasiteetti on
3 000 MW ja lämmöntuotantokapasiteetti 15 800 MW ja sen vuosittainen      
sähköntuotanto on 18 TWh ja lämmöntuotanto 27 TWh. Mittava investointiohjelma  
nostaa yhtiön sähköntuotantokapasiteettia 2 300 MW:lla vuoteen 2013 mennessä.  

Fortum Oyj                                   
Maria Romantschuk                                
viestintäjohtaja                                

Lisätietoja:                                  
Pirja Heiskanen, johtaja, TGC-10, Production Portfolio Management and Trading, 
+358 50 45 36314                                

Jakelu:                                     
OMX Nordic Exchange                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi