Lehdistötiedote

Fortum rakentaa uuden hakelämpölaitoksen Hankoon

03 syyskuu 2008, 13:00

Fortum Oyj Lehdistötiedote 3.9.2008

Fortum rakentaa uuden hakelämpölaitoksen Hankoon               

Fortum ja Genencor International Oy ovat sopineet uusiutuvaa hakepolttoainetta 
hyödyntävän lämpölaitoksen rakentamisesta Genencorin tehtaan yhteyteen Hangossa.
Laitoksen lämmöntuotantoteho tulee olemaan 18 megawattia (MW). Lämpölaitos   
tuottaa teollisuushöyryä Genencorille ja kaukolämpöä Hangon kaupungin      
kaukolämpöverkkoon. Lämpölaitos valmistuu käyttöön vuoden 2009 loppuun mennessä.
Uusi lämpölaitos rakennetaan vastaamaan teollisuuden energiatarpeita ja     
kaukolämmön kysynnän kasvua Hangon alueella. Se käyttää polttoaineenaan     
kotimaisia uusiutuvia biopolttoaineita, jotka korvaavat nykyistä raskasta    
polttoöljyä käyttävää energiantuotantoa. Investoinnin ansiosta voimalaitoksen 
höyryn ja lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt (CO2) alenevat 90 % vuodessa.
  
”Genencorissa ymmärrämme kestävän kehityksen edellyttävän tasapainoa ihmisten  
tarpeiden ja luonnon välillä. Tämän tasapainon säilyttämiseksi pyrimme     
valmistamaan turvallisia tuotteita ja samalla kehitämme jatkuvasti toimintaamme 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Uuden kotimaista haketta käyttävän
lämpölaitoksen ansiosta tuotteidemme elinkaaren hiilidioksidijalanjälki pienenee
”, sanoo tehtaanjohtaja Antti Kosola Genencorilta.
              
"Yhdistämällä teollisuuden ja Hangon kaupungin kaukolämmön energiatarpeet    
saavutetaan ratkaisu, jossa eri energiavirtoja voidaan hyödyntää laajasti Hangon
kaupungin alueella. Säästämme luonnonvaroja ja käytämme energiaa        
vastuullisesti", sanoo projektista vastaava Esa Mörsky Fortumista.
       
Fortum haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja      
luonnonvaroja säästävästi ja tehokkaasti hyödyntävässä toiminnassa. Fortum   
tarjoaa ympäristömyötäisiä tuotteita ja palveluita auttaakseen asiakkaita    
saavuttamaan omat ympäristötavoitteensa. 
                   
Fortum Oyj                                   
konserniviestintä
                               
Lisätiedot:                                   
Aluepäällikkö Esa Mörsky, Fortum Heat, puh. 050 4525377            
Tehtaanjohtaja Antti Kosola, Genencor International Oy, puh. 040 8336071