Lehdistötiedote

Fortum lisää tukea akateemiselle tutkimukselle

02 syyskuu 2008, 15:36

Fortum Oyj Lehdistötiedote 2.9.2008

Fortum lisää tukea akateemiselle tutkimukselle                 

Osana Fortumin tutkimus- ja kehityspanostuksia yhtiö on lahjoittanut kaksi   
miljoona euroa Fortumin Säätiölle, joka jakaa vuosittain noin 700 000 euroa   
apurahoina perus- ja jatko-opintoihin. Fortumin Säätiön tarkoituksena on tukea 
luonnontieteellistä, teknillistieteellistä sekä taloustieteellistä tutkimus-,  
opetus- ja kehitystyötä energia-alalla. Säätiön tavoitteiden mukaisesti     
painopistealueet ovat energiantuotanto ja -käyttö sekä liikenteeseen liittyvät 
energiaratkaisut.                                

Helsingin yliopistolle lahjoitusprofessuuri                   

Yliopistojen ja korkeakoulujen energiatutkimuksen tukeminen on keskeinen osa  
T&K-yhteistyötä. Fortum on päättänyt viisivuotisen ympäristö- ja energiaoikeuden
lahjoitusprofessuurin lahjoittamisesta Helsingin yliopiston oikeustieteelliselle
tiedekunnalle. Aiemmin keväällä yhtiö teki päätöksen osallistua Helsingin    
yliopistoon perustettavan Venäjän energiapolitiikkaan erikoistuneen professuurin
rahoittamiseen.                                 

Viime syksynä Fortum teki päätöksen tukea Teknillisen korkeakoulun       
energiatutkimusohjelmaa kolmen miljoonan euron lahjoituksella. Ohjelma on TKK:n 
100-vuotisjuhlavuoden päähankkeita. TKK:n energiaohjelman tavoitteena on tuottaa
uusia, kansainvälisesti kilpailukykyisiä energiateknisiä sovelluksia, joiden  
yhteiskunnalliset vaikutukset nousevat investointeihinsa nähden         
moninkertaisiksi. Ohjelmassa tutkitaan muun muassa energiatehokkuutta,     
hajautettua energiantuotantoa sekä uusiutuvien- ja biopolttoaineiden      
hyödyntämistä energiantuotannossa.                       

”Fortumin visio on olla kestävän kehityksen edelläkävijä ja tukea päästöttömän 
ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energiajärjestelmän kehittämistä.  
Sen aikaansaamiseksi tarvitaan uusia teknologisia läpimurtoja, ja        
perustutkimuksella on siinä merkittävä rooli. Siksi kiinteä yhteistyö      
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa on meille erittäin tärkeää”, sanoo  
Fortumin kehitysjohtaja Timo Karttinen.                     


Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                Lisätietoja:
                                  
Fortumin Säätiö ja lahjoitusprofessuurit,                    
säätiön asiamies Jan-Erik Österholm, 010 45 23412 
               
Teknillisen korkeakoulun tutkimusohjelma,                    
kehitysjohtaja Timo Karttinen, 010 45 36555