Lehdistötiedote

Fortum panostaa T&K-toimintaan sijoittamalla cleantech -rahastoihin

16 heinäkuu 2008, 12:41

Fortum Oyj Lehdistötiedote 16.7.2008

Fortum panostaa T&K-toimintaan sijoittamalla cleantech -rahastoihin       

Fortum on päättänyt sijoittaa ns. cleantech -pääomarahastoihin edistääkseen   
omalta osaltaan ympäristömyötäisten energiateknologioiden tutkimusta.      
Ensimmäinen sijoitus, 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli noin 6,3 miljoonaa 
euroa, tehdään kanadalaiseen Chrysalix Clean Energy Fundiin. Muita       
sijoituskohteita tutkitaan parhaillaan.                     

Cleantech -rahastot sijoittavat yrityksiin, jotka kehittävät uusiutuvia     
energiamuotoja sekä energiatehokkuutta, suorituskykyä ja tuottavuutta edistäviä 
teknologioita. Keskeinen tavoite on, että nämä teknologiat samalla vähentävät  
energiankulutusta, jätteen määrää tai päästöjä. Chrysalixin portfolioon kuuluu 
yrityksiä, jotka muun muassa kehittävät polttokenno- ja LED-teknologioita,   
fuusio- ja aurinkoenergiaa sekä litiumakkuja, joita voidaan hyödyntää mm.    
sähköautoissa.                                 

”Sijoittaminen ympäristömyötäisiä energiateknologioita kehittäviin yrityksiin, 
suoraan tai rahastojen kautta, on tärkeä osa Fortumin T&K - strategiaa.     
Tavoitteena on kerryttää strategista näkemystä uusien teknologioiden      
kehityksestä kannattavasti,” sanoo kehitysjohtaja Timo Karttinen.        

Fortumin oma tutkimus- ja kehitystyö keskittyy tarkkaan valittuihin       
avainalueisiin, joilla pyritään saavuttamaan ensiluokkainen osaamistaso. Neljä 
keskeistä kehitysaluetta ovat yhtiön kasvun tukeminen, ilmastonmuutoksen    
hillitseminen, päästöttömän energiajärjestelmän edistäminen ja nykyisen     
toiminnan jatkuva parantaminen.                         

Viime vuosien aikana Fortum on lisännyt T&K-panostuksiaan ja siirtänyt     
tutkimusohjelmiensa painopistettä entistä selkeämmin pitkän aikavälin      
kilpailuedun saavuttamiseen. Konkreettisia esimerkkejä Fortumin T&K-toiminnasta 
ovat tammikuussa käynnistetty hanke hiilidioksidin talteenottojärjestelmän   
kehittämiseksi Meri-Porin voimalaitokselle yhdessä TVO:n kanssa sekä huhtikuussa
Tukholman kaupungin kanssa käynnistetty hanke sähköautojen laajamittaiseksi   
käyttöönottamiseksi.                              

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja:                                  
Timo Karttinen, kehitysjohtaja, 050 453 6555                  
www.fortum.fi/tutkimus