Lehdistötiedote

Eurooppalaiset toimijat: Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian kehittämistä tuettava

01 heinäkuu 2008, 11:03

Fortum Oyj Lehdistötiedote 1.7.2008

Eurooppalaiset toimijat: Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian
kehittämistä tuettava 

Fortum, yhdessä muiden eurooppalaisten toimijoiden Alstomin, Bellonan, E3G:n,
Climate Change Capitalin, Shellin, Sintefin ja Vattenfallin kanssa, vetoaa
avoimella kirjeellä EU-maiden ympäristö- ja energiaministereihin, jotta
hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian (CCS)
demonstraatiohankkeiden rahoitus voitaisiin järjestää EU-tasolla, eikä jättää
sitä pelkästään jäsenvaltioiden vastuulle. Toimijoiden mielestä CCS on tehokas
tapa taistella ilmastomuutosta vastaan, sillä noin 80 % maailman
energiantuotannosta tulee lähivuosikymmeninä perustumaan fossiilisiin
polttoaineisiin. 

Euroopan komissio on tehnyt aloitteen 12 suuren mittakaavan
demonstraatiohankkeen aloittamiseksi vuoteen 2015 mennessä.
Yhteiseurooppalaisesta tukijärjestelmästä demonstraatiohankkeille ei kuitenkaan
vielä ole sovittu ja sellaisen aikaansaaminen olisi tärkeää, jotta
kehityshankkeita voitaisiin toteuttaa myös pienissä jäsenmaissa. Puhtaasti
kansallisilla tukijärjestelmillä mittavat kehityshankkeet saattavat jäädä
toteuttamatta. 
 
EU-tasoinen tuki voitaisiin linkittää päästökauppaan; osa päästöoikeuksista tai
niistä saatavista huutokauppatuloista voitaisiin käyttää
demonstraatiohankkeiden tukemiseksi, jolloin demonstraatiohankkeiden
kustannukset jakautuisivat kaikkien jäsenmaiden kesken. Toimijat
peräänkuuluttavat tukea vain teknologian demonstraatiovaiheeseen; kun CCS on
kaupallisesti tarjolla, ei tukia enää tarvita, sillä päästökaupan mekanismit
tekevät investoinneista kannattavia. 

Fortum ja Teollisuuden Voima ovat käynnistäneet Meri-Porin voimalaitoksella
hankkeen hiilidioksidin talteenottojärjestelmän kehittämiseksi. Vaihtoehtoisten
teknologioiden selvitystyö tehdään vuoden 2008 aikana, ja suunnittelu valitun
teknologian soveltamiseksi voimalaitoksen sähköntuotannossa voidaan käynnistää
vuoden 2009 alussa. Tavoitteena on, että Meri-Pori hyväksytään EU:n
demonstraatiohankkeeksi. 

Liite:
Open letter to EU Environment & Energy Ministers -Informal Council 3-5 July

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, edunvalvonta, Fortum Oyj, 040 826 2646