Lehdistötiedote

Fortum ja Metsähallitus sopivat kahden merialueen varaamisesta Perämereltä tuulivoimapuistoille

17 kesäkuu 2008, 11:00

Fortum Oyj Lehdistötiedote 17.6.2006

Fortum ja Metsähallitus sopivat kahden merialueen varaamisesta Perämereltä   
tuulivoimapuistoille                              

Fortum ja Metsähallitus ovat tehneet varaussopimuksen Kemin, Simon ja Iin    
kunnissa sijaitsevista valtion omistamista Pitkämatalan ja Maakrunnin      
merialueista tuulivoimapuistoja varten. Molemmat alueet on merkitty       
tuulivoima-alueiksi Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoihin.       

Pitkämatalaan voi esiselvitysten mukaan rakentaa 800-900 megawatin ja      
Maakrunniin 350-400 megawatin merituulipuiston. Yhteensä näiden tuotanto vastaa 
noin 200 000 sähkölämmitteisen omakotitalon (120m2) sähkönkulutusta.      
Ensimmäiseksi käynnistetään alueilla ympäristövaikutusten arviointimenettelyt  
(YVA) sekä selvitetään alueiden tuuliolosuhteet tarkemmin. Arvioiden mukaan   
Pitkämatalan ja Maakrunnin merituulipuistot voisivat aloittaa tuulisähkön    
tuotannon 2014-2016.                              

”Fortum tukee hiilidioksidittoman energian tuotannon ja uusiutuvien       
energialähteiden lisäämistä ja haluaa osaltaan vastata kunnianhimoisiin     
uusiutuvan energian tavoitteisiin, joita EU:ssa on asetettu Suomelle.      
Pyrkimyksemme on kasvattaa tuulivoimatuotantoamme tuntuvasti vuoteen 2025    
mennessä. Olemme kiinnostuneita Maakrunnin ja Pitkämatalan lisäksi myös muista 
Suomen merituulialueista. Meillä on käynnissä useita tuulivoimahankkeiden    
selvityksiä Suomessa, Ruotsissa sekä muissa Fortumin kohdemaissa. On kuitenkin 
selvää, että uusiutuvien energialähteiden käytön huomattava lisääminen, mukaan 
lukien tuulivoima ja erityisesti merituulivoima, ei ole taloudellisesti     
mahdollista nykyisillä sähkön hinnoilla. Mielestämme pohjoismaiset vihreät   
sertifikaatit olisivat kustannustehokkain ja kuluttajille edullisin keino tukea 
uusiutuvia energialähteitä”, kertoo Fortumin tuulivoimainvestoinneista vastaava 
johtaja Arja Koski.                               

”Metsähallitus suhtautuu myönteisesti tuulivoiman rakentamiseen siihen     
soveltuvilla alueilla ja haluaa omalta osaltaan edistää uusiutuvan energian   
lisäämistä. Perämeren Pitkämatala ja Maakrunni tulevat nyt tuulivoiman     
ympäristövaikutusten arvioinnin kohteeksi. Tällöin tulevat myös kuulluksi    
lähialueiden tahot, joihin merituulipuistot voivat vaikuttaa. Jos hankkeiden  
toteuttamiselle löytyy edellytykset, sovitaan tarkemmasta yhteistyöstä Fortumin 
kanssa hankekohtaisesti myöhemmin”, kertoo johtaja Antero Luhtio        
Metsähallituksesta.                               

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja:                                  
Johtaja Antero Luhtio, Metsähallitus, puhelin 0400 459 969           

Tuulivoimapäällikkö (Suomi) Jouni Tolonen, Fortum Generationin         
Renewables-yksikkö, puhelin 050 594 2261