Lehdistötiedote

Fortum ja Hafslund Infratek aikovat yhdistää infrastruktuuriliiketoimintansa

18 kesäkuu 2008, 09:39

Fortum Oyj Lehdistötiedote 18.6.2008

FORTUM JA HAFSLUND INFRATEK AIKOVAT YHDISTÄÄ INFRASTRUKTUURILIIKETOIMINTANSA

Fortumille 33 %:n omistusosuus uudesta yhdistetystä yhtiöstä 

Fortum aikoo yhdistää kriittisen infrastruktuurin rakentamis- ja
kunnossapitoliiketoiminnan Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa norjalaisen Hafslund
Infratek ASA:n kanssa. Fortum ja Hafslund Infratek ovat allekirjoittaneet
aiesopimuksen, jonka mukaan ne aloittavat lopulliset sopimusneuvottelut alan
palveluliiketoimintojensa yhdistämiseksi. 

Sopimuksen mukaan Fortum saa Hafslund Infratek ASA:n uusia osakkeita, joiden
myötä Fortumin omistusosuus tulee olemaan 33 % yhdistetystä yhtiöstä. Hafslund
ASA, nykyinen Hafslund Infratekin omistaja, omistaa 43,3 % yhdistetyn yhtiön
osakkeista. Loput osakkeet omistavat institutionaaliset ja yksityiset
sijoittajat. 

Fortum Servicen ja Hafslund Infratekin infrastruktuuriliiketoimintojen
yhdistäminen luo vahvan pohjoismaisen toimijan kriittisen infrastruktuurin
kuten sähkönsiirtoverkkojen, televiestintä- ja turvajärjestelmien rakentamis-,
kunnossapito- ja turvamarkkinoille. 

“Energiaan liittyvän infrastruktuurin rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden
merkittävä kasvu edellyttää suurempia ja tehokkaampia palveluntoimittajia. Tämä
liitto luo nyt pohjoismaisille markkinoille vahvan erikoistuneen toimijan ja
tuo sen molemmille osapuolille synergiaetuja osaamisen ja resurssien
tehokkaamman käytön muodossa", sanoo Fortum Servicen yksikönjohtaja Markku
Vauhkonen. 

Hanke koskee noin 1 050:tä Fortum Servicen työntekijää, joista noin 750
työskentelee Ruotsissa, 150 Suomessa ja 150 Norjassa. 

Lopullisen sopimuksen allekirjoitus edellyttää vielä kummankin yhtiön
hallitusten ja Hafslund Infratek ASA:n yhtiökokouksen hyväksyntää. Kauppa on
tarkoitus saada voimaan 1. tammikuuta 2009. 

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Markku Vauhkonen, yksikönjohtaja, Fortum Service, puh. 040 352 3322
Pekka Riala, johtaja, M&A, Fortum Service, puh. 050 453 4610

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet


Hafslund Infratek
Hafslund Infratek on johtava avaimet käteen -palveluntoimittaja kriittisen
infrastruktuurin, kuten energian siirto-, televiestintä- ja turvajärjestelmien
rakentamis-, käyttö- ja turvapalvelujen alalla Norjassa. Yhtiö on listautunut
Oslon Pörssiin ja sillä on noin 1 500 työntekijää. Lisätietoja: www.infratek.no 

Fortum Service
Fortum Service on energia-alan palveluyritys, joka tarjoaa voimalaitosten
käyttö- ja kunnossapitopalveluita, energiatehokkuuspalveluita sekä palveluita
infrastuktuurin omistajille. Fortum Servicellä on yli 2 600 työntekijää ja se
toimii Pohjoismaissa, Venäjällä, Baltian maissa sekä valikoiduilla
kansainvälisillä markkinoilla. Fortum Service on Fortum Oyj:n
liiketoimintayksikkö. Lisätietoja: www.fortum.com