Pörssitiedote

Kilpailuvirasto valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen markkinaoikeuden Fortumin E. ON Finland -kauppaa koskevasta päätöksestä

17 huhtikuu 2008, 09:37

Kilpailuvirasto on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen markkinaoikeuden  
14.3.2008 tekemästä päätöksestä, joka koski Fortumin E.ON Finland -kaupan    
ehtoja. Markkinaoikeuden mukaan Kilpailuvirastolla ei ollut perusteita asettaa 
kaupalle ehtoja, ja se kumosi Kilpailuviraston päätöksen. Kesäkuussa 2006    
asetetut ehdot on jo pantu täytäntöön.                     


Fortum Oyj                                   
Maria Romantschuk                                
viestintäjohtaja

Jakelu:
OMX Nordic Exchange Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet