Pörssitiedote

FORTUMIN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

01 huhtikuu 2008, 17:15

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.4.2007 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2007 ja hyväksyi, että vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 1,35 euroa osakkeelta. Tästä osingosta 0,77 euroa osakkeelta maksetaan yhtiön tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja 0,58 euroa osakkeelta lisäosinkoa yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.4.2008 ja osinko maksetaan 11.4.2008. Hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 10. Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin kansanedustajat Markku Laukkanen (puheenjohtaja), Sanna Perkiö (varapuheenjohtaja), Rakel Hiltunen, Sampsa Kataja, Kimmo Kiljunen, Katri Komi, Juha Mieto, Jukka Mäkelä sekä Kurikan kaupunginvaltuuston jäsen Martti Alakoski ja puoluesihteeri Panu Laturi. Nyt valitun hallintoneuvoston toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti: -------------------------------------------------------------------------------- | puheenjohtaja | 1 000 euroa/kuukausi | -------------------------------------------------------------------------------- | varapuheenjohtaja | 600 euroa/kuukausi | -------------------------------------------------------------------------------- | jäsenet | 500 euroa/kuukausi | -------------------------------------------------------------------------------- | kokouspalkkio | 200 euroa/kokous | -------------------------------------------------------------------------------- Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Peter Fagernäs (puheenjohtaja), Matti Lehti (varapuheenjohtaja), sekä jäseniksi Esko Aho, Birgitta Johansson-Hedberg, Marianne Lie ja Christian Ramm-Schmidt. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin lakiasiainjohtaja Ilona Ervasti-Vaintola. Nyt valitun hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: -------------------------------------------------------------------------------- | puheenjohtaja | 66 000 euroa/vuosi | -------------------------------------------------------------------------------- | varapuheenjohtaja | 49 200 euroa/vuosi | -------------------------------------------------------------------------------- | jäsenet | 35 400 euroa/vuosi | -------------------------------------------------------------------------------- Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 600 euron palkkio. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikael Paul. Yhtiöjärjestyksen muutos Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 8. pykälän muuttamiseksi siten, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi valittavien hallituksen jäsenten enimmäislukumäärä nousee viidestä kuuteen. Omien osakkeiden hankinta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Lisäksi hankintaan käytettävän vastikkeen määrä voi olla enintään 300 miljoonaa euroa. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankintahinnan tulee perustua Fortumin osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Yhtiölle hankitut omat osakkeet mitätöidään hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 3. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2008 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 2. päivänä. Osakkeenomistaja George Jauhiaisen esitystä hallintoneuvoston lakkauttamisesta ei hyväksytty. Fortum Oyj Maria Romantschuk Viestintäjohtaja Jakelu: OMX Nordic Exchange Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.fortum.fi LIITE: Hallituksen jäsenet Peter Fagernäs Hallituksen puheenjohtaja, s. 1952, oikeustieteen kandidaatti Päätehtävä: Oy Hermitage Ab:n hallituksen puheenjohtaja ja Hermitage & Co. Ltd:n toimitusjohtaja Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Hallituksen puheenjohtaja, Pohjola Yhtymä Oyj Hallituksen puheenjohtaja, Conventum Oyj Toimitusjohtaja, Conventum Oyj Hallituksen jäsen, Merita Pankki Toimitusjohtaja, Prospectus Oy Useita tehtäviä Kansallis-Osake-Pankissa Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Finnlines Oyj:n hallituksen jäsen Winpak Ltd:n (Kanada) hallituksen jäsen Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004 Matti Lehti Hallituksen varapuheenjohtaja, s. 1947, kauppatieteiden tohtori Päätehtävä: TietoEnator Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, TietoEnator Oyj, Tietotehdas Oy ja Tieto-konserni Varatoimitusjohtaja, Rautakirja Oy Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Pöyry Oyj, hallituksen jäsen Liikesivistysrahasto, puheenjohtaja Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö, varapuheenjohtaja Helsingin kauppakorkeakoulu, kansleri Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005 Esko Aho S. 1954, filosofian maisteri Päätehtävä: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran yliasiamies Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Suomen pääministeri Kansanedustaja Suomen Keskustan puheenjohtaja Luennoitsija, Harvardin yliopisto, USA Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Russian Venture Company, hallituksen jäsen Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006 Ilona Ervasti-Vaintola s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari. Päätehtävä: Sampo-konsernin päälakimies, lakiasiainjohtaja ja Sampo Oyj:n hallituksen sihteeri. Konsernin johtoryhmän jäsen. Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Päälakimies ja johtokunnan jäsen, Mandatum Oyj Johtaja, partneri, Mandatum Co & Oy Finanssilakiasiat-osaston osastopäällikkö, lakimies, Suomen Yhdyspankki Tärkeimmät luottamustehtävät: Fiskars Oyj, hallituksen jäsen OMX Nordic Exchange Group Oy, hallituksen jäsen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry, hallituksen jäsen Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan puheenjohtaja ja yrityskauppalautakunnan jäsen Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2008 Birgitta Johansson-Hedberg S.1947, BA, psykologian kandidaatti Päätehtävä: Johtaja Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Toimitusjohtaja, Lantmännen Toimitusjohtaja, Föreningssparbanken Skandinavian toimintojen johtaja, Wolters Kluwer Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Umeå Universitet, hallituksen puheenjohtaja Vinnova, hallituksen puheenjohtaja Vägverket Konsultråd, hallituksen puheenjohtaja A-banan, hallituksen varapuheenjohtaja Botnia-banan, hallituksen jäsen Sveaskog, hallituksen jäsen Finansinspektionen, hallituksen jäsen Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004 Marianne Lie s. 1962, Oikeustieteellisiä ja politiikan opintoja Oslon yliopistossa (UiO) Päätehtävä: Johtaja Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Toimitusjohtaja, Norjan varustamoliitto (NSA) Toimitusjohtaja, Umoe-konserniin kuuluva Helsevakten Telemed AS Toimitusjohtaja, Vattenfall Norge AS Johtaja, NSA:n informaatio- ja teollisuuspoliittinen osasto Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Punkt Ø, hallituksen puheejohtaja Arendals Fossekompani ASA, hallituksen jäsen Kverneland ASA, hallituksen jäsen Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005 Christian Ramm-Schmidt S. 1946, diplomiekonomi Päätehtävä: Senior Partner, Merasco Capital Oy Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Toimitusjohtaja, Baltic Beverages Holding Ab (BBH) Toimitusjohtaja, Fazerin Keksit Oy, Fazerin Suklaa Oy, Fazerin makeistoimiala Johtaja, ISS ServiSystems Oy Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Derbes Brewery (BBH), Kazakhstan, hallituksen puheenjohtaja Bang & Bonsomer Oy, hallituksen jäsen Oy Chips Ab, hallituksen jäsen MDC Education Group, hallituksen jäsen Orkla CIS Holding Ltd, hallituksen jäsen Sarbast Plus Brewery (BBH), Uzbekistan, hallituksen jäsen Tradeka Oy, hallituksen jäsen Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006