Pörssitiedote

Markkinaoikeus: Fortum ei määräävässä markkina-asemassa

14 maaliskuu 2008, 09:20

Markkinaoikeus on tänään antamassaan päätöksessä kumonnut Kilpailuviraston kesäkuussa 2006 antaman ehdollisen E.ON Finland -kauppaa koskevan päätöksen. Kilpailuvirasto asetti yrityskaupan toteuttamiselle ehtoja, jotka Fortum on jo pannut täytäntöön.

Markkinaoikeus totesi päätöksessään, ettei Kilpailuvirastolla ollut perusteita 
asettaa ehtoja, sillä Fortumin ei voida katsoa olevan määräävässä        
markkina-asemassa sähkön tuotanto- ja tukkumarkkinoilla. Markkinaoikeuden mukaan
sähkön tuotannon ja tukkumyynnin osalta relevantteja maantieteellisiä      
markkinoita oli pidettävä ainakin Suomen ja Ruotsin laajuisina.         


Fortum Oyj                                   
Maria Romantschuk                                
Viestintäjohtaja                                

Jakelu:                                     
OMX Nordic Exchange Helsinki                          
Keskeiset tiedotusvälineet