Pörssitiedote

Fortum Oyj:n hallituksen jäsenehdokkaat vuodelle 2008

15 tammikuu 2008, 15:39

Fortum Oyj:n yhtiökokous päätti 28.3.2007 asettaa kolmen suurimman       
osakkeenomistajan edustajista koostuvan osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan  
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset  
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta
on 15.1.2008 pidetyssä kokouksessa päättänyt ehdottaa Fortum Oyj:n 1.4.2008   
pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle tulevaksi toimikaudeksi seuraavia  
hallituksen jäseniä:                              

Peter Fagernäs, puheenjohtajaksi                        
Matti Lehti, varapuheenjohtajaksi                        
Esko Aho, jäseneksi                               
Ilona Ervasti-Vaintola, jäseneksi (uusi jäsen)                 
Birgitta Johansson-Hedberg, jäseneksi                      
Marianne Lie, jäseneksi                             
Christian Ramm-Schmidt, jäseneksi                        

Fortum Oyj:n osakkeenomistajien nimitysvaliokunta päätti esittää Fortum Oyj:n  
yhtiökokoukselle hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi: 
       
Puheenjohtajalle 66 000 euroa/vuosi                      
Varapuheenjohtajalle 49 200 euroa/vuosi                     
Jäsenille	 35 400 euroa/vuosi 

Kokouspalkkioksi esitetään 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan myös    
valiokuntien kokouksista, ja se maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella 
Euroopassa asuvalle hallituksen jäsenelle. Lisäksi korvataan matkakulut yhtiön
matkustussäännön mukaisesti. 
                          
Fortum Oyj                                   
Maria Romantschuk                                
Viestintäjohtaja                                

Lisätietoja:                                  
Pekka Timonen, Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja,       
09 1602 3000 

Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi                                  

Liite: CV                                    

Ilona Ervasti-Vaintola                             
s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari.                

Päätehtävä:                                   
Sampo-konsernin päälakimies, lakiasiainjohtaja ja Sampo Oyj:n hallituksen    
sihteeri. Konsernin johtoryhmän jäsen.                     

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Mandatum Oyj, päälakimies ja johtokunnan jäsen                 
Mandatum Co & Oy, johtaja, partneri                       
Suomen Yhdyspankki, finanssilakiasiat-osaston osastopäällikkö, lakimies     

Tärkeimmät luottamustehtävät:                          
Fiskars Oyj:n, OMX Exchanges Oy:n, ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry:n   
hallituksen jäsen, Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan puheenjohtaja ja     
yrityskauppalautakunnan jäsen.