Pörssitiedote

Fortum Oyj:n hallituksen jäsenehdokkaat vuodelle 2008

15 tammikuu 2008, 15:39

Fortum Oyj:n yhtiökokous päätti 28.3.2007 asettaa kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista koostuvan osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta on 15.1.2008 pidetyssä kokouksessa päättänyt ehdottaa Fortum Oyj:n 1.4.2008 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle tulevaksi toimikaudeksi seuraavia hallituksen jäseniä:

Peter Fagernäs, puheenjohtajaksi Matti Lehti, varapuheenjohtajaksi Esko Aho, jäseneksi Ilona Ervasti-Vaintola, jäseneksi (uusi jäsen) Birgitta Johansson-Hedberg, jäseneksi Marianne Lie, jäseneksi Christian Ramm-Schmidt, jäseneksi

Fortum Oyj:n osakkeenomistajien nimitysvaliokunta päätti esittää Fortum Oyj:n yhtiökokoukselle hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi: Puheenjohtajalle 66 000 euroa/vuosi Varapuheenjohtajalle 49 200 euroa/vuosi Jäsenille 35 400 euroa/vuosi

Kokouspalkkioksi esitetään 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksista, ja se maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuvalle hallituksen jäsenelle. Lisäksi korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Fortum Oyj Maria Romantschuk Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Pekka Timonen, Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, 09 1602 3000

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Liite: CV

Ilona Ervasti-Vaintola s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari.

Päätehtävä: Sampo-konsernin päälakimies, lakiasiainjohtaja ja Sampo Oyj:n hallituksen sihteeri. Konsernin johtoryhmän jäsen.

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Mandatum Oyj, päälakimies ja johtokunnan jäsen Mandatum Co & Oy, johtaja, partneri Suomen Yhdyspankki, finanssilakiasiat-osaston osastopäällikkö, lakimies

Tärkeimmät luottamustehtävät: Fiskars Oyj:n, OMX Exchanges Oy:n, ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry:n hallituksen jäsen, Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan puheenjohtaja ja yrityskauppalautakunnan jäsen.