Pörssitiedote

NIMITYKSIÄ FORTUMIN JOHDOSSA

14 kesäkuu 2007, 09:45

Kuluvan vuosikymmenen erittäin myönteisen kehityksen jälkeen Fortum on tulossa uuteen vaiheeseen. Uusien kehitysaskeleiden nopeuttamiseksi Fortumissa on tehty seuraavat nimitykset:

Fortum Management Team (konsernin johtoryhmä)                  
Johtaja Maria Paatero-Kaarnakari konsernikehitysyksiköstä nimitetään konsernin 
strategiajohtajaksi. Vakanssi on uusi ja seurausta Fortumin tulevista      
strategisista mahdollisuuksista ja haasteista. Tasavallan Presidentin      
lehdistöpäällikkö Maria Romantschuk nimitetään konsernin viestintäjohtajaksi.  
Vakanssin nykyinen haltija, Carola Teir-Lehtinen siirtyy uuteen tehtävään (ks. 
alla). Uudet konsernin johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtaja Mikael  
Liliukselle.                                  

Raportointisuhteissa konsernin johtoryhmään on jo aiemmin tehty yksi muutos:  
Fortum Heatin lisäksi myös liiketoimintayksikkö Fortum Värme raportoi Timo   
Karttiselle.                                  

Liiketoimintayksiköt                              
Neljä Fortumin seitsemästä liiketoimintayksiköstä saa uuden vetäjän:      

Matti Ruotsala nimitetään Fortum Generationin johtajaksi. Hän työskentelee tällä
hetkellä AGCO Corporationin johtajana ja Valtra Oy:n toimitusjohtajana. Yksikön 
nykyinen johtaja Pekka Päätiläinen jatkaa Senior Advisorina kunnes jää     
eläkkeelle kesällä 2008. Molemmat raportoivat johtaja Tapio Kuulalle.      

Fortumin Portfolio Management and Trading (PMT) yksikön vetäjä Per Langer    
nimitetään Fortum Heatin johtajaksi. Yksikön nykyinen johtaja Risto Riekko   
jatkaa Senior Advisorina kunnes jää eläkkeelle kesällä 2008. Molemmat      
raportoivat kehitysjohtaja Timo Karttiselle.                  

Fortumin fyysisen salkunhallinnan johtaja Kalle Ahlstedt nimitetään Fortum PMT:n
johtajaksi. Hän raportoi Tapio Kuulalle.                    

Markku Vauhkonen, jolla on pitkä kansainvälinen ura TetraLaval konsernissa,   
nimitetään Fortum Servicen johtajaksi. Hän raportoi Tapio Kuulalle. Yksikön   
nykyinen vetäjä Kim Kronstedt siirtyy uuteen tehtävään (ks. alla).       


Konserniyksiköt                                 
Konsernin viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen nimitetään kestävän kehityksen 
johtajaksi. Vakanssi on uusi ja seurausta Fortumin pyrkimyksestä tehdä     
kestävästä kehityksestä, etenkin ilmastokysymyksestä, yhtiön menestystekijä. Hän
raportoi edelleen toimitusjohtaja Mikael Liliukselle.              

Fortum Servicen johtaja Kim Kronstedt nimitetään konsernin           
turvallisuuspäälliköksi. Hän raportoi uudessa tehtävässään Carola        
Teir-Lehtiselle.                                

Konsernin ympäristöjohtaja Arja Koski nimitetään Fortum Generation       
-liiketoimintayksikön uusiutuvien energialähteiden johtajaksi. Vakanssi on uusi 
ja seurausta Fortumin pyrkimyksestä kasvattaa edelleen uusiutuvien       
energialähteiden osuutta tuotantorakenteessaan. Hän on uudessa tehtävässään   
yksikön johtoryhmän jäsen ja raportoi Matti Ruotsalalle.            

Fortumin Corporate Financial Services -yksikön vetäjä Päivi Mecklin on nimitetty
Customer Services -yksikön johtajaksi. Hän raportoi johtaja Christian      
Lundbergille. Yksikön entinen johtaja Markku Moilanen viimeistelee       
väitöskirjaansa.                                

Corporate Financial Services -yksikön kehitysjohtaja Ensio Väisänen on nimitetty
koko yksikön vetäjäksi. Hän raportoi talousjohtaja Juha Laaksoselle.      


Muita muutoksia                                 
Nykyinen konserniviestintäyksikkö jaetaan.                   

Susanna Serlachius-Presslerin johtama konsernin bränditoiminto tulee jatkossa  
raportoimaan johtaja Christian Lundbergille, jolle myös laajimman asiakaspinnan 
omaavat yksiköt Fortum Markets ja Fortum Distribution raportoivat.       

Ann Lindell-Saebyn johtama Ruotsin viestintäyksikkö tulee niin ikään      
raportoimaan Ruotsin maavastaavalle Christian Lundbergille.           


Muutokset astuvat voimaan syyskuun 1. päivänä. Matti Ruotsalan kohdalla     
siirtyminen tapahtuu kuitenkin hiukan myöhemmin syksyllä. Päivi Mecklin ja Ensio
Väisänen ovat jo aloittaneet uusissa tehtävissään.               

"Olen hyvin tyytyväinen nyt tehtyyn ylimmän johdon uudelleenjärjestelyyn. Näillä
muutoksilla olemme vahvistaneet tehtäväkiertoa yhtiön sisällä, luoneet uusia  
vakansseja edistääksemme strategisesti merkittäviä tehtäviä, sekä saaneet uutta 
verta organisaatioon. Kaikkia näitä tarvitaan, jotta Fortumin matka seuraavaan 
vaiheeseen olisi mahdollisimman menestyksekäs", toteaa toimitusjohtaja Mikael  
Lilius.                                     


Fortum Oyj                                   
Carola Teir-Lehtinen                              
viestintäjohtaja                                

Lisätietoja:                                  
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, Fortum Oyj, 010 45 29100  
           
Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi