Pörssitiedote

FORTUM KÄYNNISTÄÄ UUDEN YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN LOVIISASSA

28 maaliskuu 2007, 13:55

Fortum on päättänyt käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) Loviisan ydinvoimalaitoksen yhteyteen mahdollisesti rakennettavasta kolmannesta voimalaitosyksiköstä.

Ydinenergialain mukaan YVA-selvitys tarvitaan ennen kuin valtioneuvostolle   
voidaan jättää periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta
Suomeen. "YVA-menettelyllä Fortum nostaa valmiutta rakentaa uusi        
ydinvoimalaitosyksikkö Loviisaan. Yhtiö ei kuitenkaan ole tehnyt päätöksiä YVA:n
jälkeisistä toimenpiteistä", kertoo johtaja Tapio Kuula Fortumista.       

YVA:n ensimmäisessä vaiheessa laaditaan kuvaus laitoshankkeesta vaihtoehtoineen.
Lisäksi laaditaan raportti kuinka laitoshankkeen vaikutuksia ihmisten      
elinoloihin, ympäristöön, luontoon ja luonnonvarojen hyödyntämiseen aiotaan   
selvittää.                                   

YVA:n aikana Loviisan ja sen ympäristön asukkailla ja sidosryhmillä on     
mahdollisuus kertoa mielipiteensä selvitystyöstä ja sen toteutuksesta. Toisessa 
vaiheessa on mahdollisuus ottaa kantaa arvioinnin aikana tunnistettuihin    
ympäristövaikutuksiin. Huhtikuussa 2007 käynnistyvän selvityksen arvioidaan   
valmistuvan syksyllä 2008.                           


Fortum Oyj                                   
Carola Teir-Lehtinen                              
Viestintäjohtaja                                

Lisätietoja:                                  
Johtaja Tapio Kuula, Fortum, puh. 010 45 24 112                 


Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi