Pörssitiedote

FORTUM ALOITTAA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN

28 maaliskuu 2007, 18:50

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous antoi 28. maaliskuuta 2007 yhtiön hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden takaisinostoon. Hallitus on päättänyt aloittaa osakkeiden takaisinoston aikaisintaan 24. huhtikuuta 2007, ja hankinta jatkuu toistaiseksi.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua
tavoitetasoa. 

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 20 miljoonaa osaketta. Lisäksi
hankintaan käytettävän vastikkeen määrä voi olla enintään 300 miljoonaa euroa. 

Omat osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä, siis ei osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
Osakkeiden hankintahinnan tulee perustua Fortumin osakkeen hintaan julkisessa
kaupankäynnissä. 

Yhtiölle hankitut omat osakkeet mitätöidään hallituksen erikseen tekemällä
päätöksellä. 


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Jouni Huttunen, Head of Treasury Management, Fortum Oyj, 050 45 24649


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi