Pörssitiedote

Poikkeuslupa Fortum Espoo Oyj:n osavuosikatsauksen julkaisemisesta ajanjaksolta 1.1. - 30.9.2006

27 syyskuu 2006, 14:43

Fortum Oyj Pörssi-ilmoitus 27.9.2006

Poikkeuslupa Fortum Espoo Oyj:n osavuosikatsauksen julkaisemisesta ajanjaksolta
1.1. - 30.9.2006

Rahoitustarkastus on myöntänyt Fortum Espoo Oyj:lle (Fortum Espoo)
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 11 §:n 5 momentin perusteella poikkeusluvan
velvollisuudesta julkistaa osavuosikatsaus ajanjaksolta 1.1. - 30.9.2006.

Fortum Oyj on saanut 13.9.2006 osakeyhtiölain mukaisessa lunastusmenettelyssä
omistusoikeuden kaikkiin Fortum Espoon osakkeisiin. Fortum Espoon osakkeen
noteeraus Helsingin Pörssissä on päättynyt 13.9.2006.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet