Pörssitiedote

ILMOITUS KONSERNISUHTEEN, ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISEN LUNASTUSVELVOLLISUUDEN

26 kesäkuu 2006, 15:29

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.6.2006


ILMOITUS KONSERNISUHTEEN, ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISEN LUNASTUSVELVOLLISUUDEN
SEKÄ OSAKEYHTIÖLAIN MUKAISEN LUNASTUSOIKEUDEN SYNTYMISESTÄ

Fortum on tänään toteuttanut E.ON Finland Oyj:n osakkeita koskevat kaupat E.ON
Nordic AB:n ja Espoon kaupungin kanssa ja saanut  omistukseensa  yhteensä
15.598.424 E.ON Finlandin osaketta. Fortumin ostettua kaikki  sekä  Espoon
kaupungin että E.ON Nordicin omistamat E.ON Finlandin osakkeet, saa Fortum
haltuunsa 99,8 % E.ON Finlandin osakkeista yhteishintaan noin 750 miljoonaa
euroa.

Lisäksi E.ON Nordic AB:n kaupan yhteydessä on sovittu kaikki E.ONin ja Fortumin
väliset tähän liittyvät avoimet kysymykset, minkä  seurauksena  Fortum  on
suorittanut E.ONille yhteensä 16 miljoonaa euroa. Espoon kaupungin ja Fortumin
kaupan yhteydessä Fortum on puolestaan suorittanut Espoon kaupungille korkoa
kauppahinnalle yhteensä 1.914.576 euroa.

Kauppojen toteutuminen merkitsee, että Fortumista on tänään tullut E.ON Finlandin
emoyhtiö.

Fortumille on syntynyt arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukainen velvollisuus
tehdä lunastustarjous muille E.ON Finlandin osakkeenomistajille. Fortum tulee
julkistamaan lunastustarjouksen arviolta 30.6.2006.

Fortumille on lisäksi syntynyt osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n mukainen oikeus
lunastaa muiden E.ON Finlandin osakkeenomistajien  osakkeet.  Fortum  tulee
käyttämään lunastusoikeuttaan ja esittämään lunastusvaatimuksen E.ON Finlandin
hallitukselle arviolta 28.6.2006.

Fortum tulee hakemaan E.ON Finlandin osakkeen julkisen noteerauksen lopettamista
Helsingin Pörssissä saatuaan kaikki E.ON Finlandin osakkeet omistukseensa. Tämän
arvioidaan tapahtuvan syksyn 2006 aikana.

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja


Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen, puh. 050 542 4118
Talousjohtaja Juha Laaksonen, puh. 050 452 4519

Jakelu:
E.ON Finland Oyj
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet