Pörssitiedote

ESPOON KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYI E.ON FINLANDIN OSAKKEIDEN MYYNNIN

17 tammikuu 2006, 08:00

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.01.2006 1(1)

ESPOON KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYI E.ON FINLANDIN OSAKKEIDEN MYYNNIN

Espoon kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.1.2006 hyväksynyt sopimuksen, jonka
mukaan Fortum ostaa kaikki Espoon kaupungin omistamat 5.351.859 E.ON Finland
Oyj:n osaketta, jotka oikeuttavat 34,2 % osuuteen yhtiön osakemäärästä ja
äänivallasta. Kauppahinta on 68 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 364 miljoonaa
euroa. Espoon kaupunginhallitus ja Fortum hyväksyivät sopimuksen 20.12.2005.

Kauppasopimus on tarkoitus allekirjoittaa 18.1.2006.

Kaupan voimaantulon ehtona on se, että E.ON Nordic AB:n omistamat E.ON Finland
Oyj:n 10.246.565 osaketta ovat siirtyneet Fortumin omistukseen. Fortum on vuonna
2002 tehdyn sopimuksen perusteella vaatinut E.ON Nordicia välimiesoikeudessa
luovuttamaan ko. osakkeet Fortumille. Nyt hyväksytyn sopimuksen mukaan Espoon
kaupunki sitoutuu myötävaikuttamaan tämän toteutumiseen.

Fortumin ostaessa sekä Espoon kaupungin että E.ON Nordicin omistamat E.ON
Finlandin osakkeet, saa Fortum haltuunsa yhteensä 99,8 % E.ON Finlandin
osakkeista yhteishintaan noin 750 miljoonaa euroa. Kun kaupat Espoon kaupungin ja
E.ON Nordicin kanssa on toteutettu, tulee Fortum tekemään E.ON Finlandin
vähemmistöosakkaille arvopaperimarkkinalain mukaisen lunastustarjouksen.

Fortum Oyj

Carola Teir-Lehtinen

ViestintäjohtajaLisätietoja:

Johtaja Tapio Kuula 050 452 4112
Talousjohtaja Juha Laaksonen 050 452 4519
Viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen 050 452 4118

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet