Pörssitiedote

FORTUM KASVAA PUOLASSA

26 lokakuu 2005, 10:14

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.10.2005 1(1)

FORTUM KASVAA PUOLASSA

Fortum ja Wroclawin kaupunki Puolassa ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka
mukaan kaupunki myy enemmistöosuuden kaukolämpöyhtiö MPEC Wroclaw S.A:sta
Fortumille. Fortum on myös tehnyt julkisen ostotarjouksen lopuista yhtiön
osakkeista. Kauppa on tärkeä askel Fortumin kasvustrategian toteuttamisessa.
Kaupan jälkeen Fortumilla on Puolassa kolme lämpöyhtiötä, joiden yhteen laskettu
liikevaihto on reilut 110 miljoonaa euroa ja lämmön myynti noin 3400
gigawattituntia (GWh) vuodessa.

MPEC Wroclaw on pörssinoteerattu yhtiö, jonka liikevaihto vuonna 2004 oli 70
miljoonaa euroa ja vuotuinen lämmön myynti 2100 GWh. Henkilöstöä yhtiössä on 260.


Sopimuksessa Fortum sitoutuu ostamaan kaupungin omistamat etuoikeutetut ja
tavalliset osakkeet, jotka yhdessä oikeuttavat enemmistöön MPEC Wroclaw
-yhtiöstä. Wroclawin kaupunki myy osakkeet, jotka edustavat 48,7 % osakepääomasta
ja 70,1 % äänivallasta. Kaupan jälkeen Fortumin omistusosuus yhtiöstä nousee 53,7
% osakepääomasta ja 73 % äänivallasta aiemmin tänä vuonna tehdyn osakekaupan
johdosta.

Fortum on tehnyt julkisen ostotarjouksen myös kaikille kaukolämpöyhtiön
vähemmistöosakkaille.

Tavallisen osakkeen kauppahinta on 9,6 zlotya ja etuoikeutetun osakkeen 13,6
zlotya. Fortum maksaa Wroclawin kaupungin osakkeista yhteensä 275,4 miljoonaa
zlotya eli noin 70,5 miljoonaa euroa. Fortum maksaa lisäksi vähemmistöomistajien
osakkeista 182,6 miljoonaa zlotya eli noin 46,7 miljoonaa euroa, mikäli nämä
hyväksyvät tarjouksen.

Julkisten yhtiöiden yksityistämistä koskevan lainsäädännön perusteella MPEC
Wroclawin henkilökunnalle siirtyy kaupan seurauksena 8,6 % osakepääomasta.
Henkilöstö voi myydä nämä osakkeet aikaisintaan kahden vuoden kuluttua kaupan
toteutumisesta. Fortum neuvottelee osakkeiden lunastamisesta henkilöstön
edustajien kanssa.

"Puola on merkittävä markkina-alue, jonka lämpösektorin yksityistämisessä olemme
aktiivisesti mukana. Wroclaw on maan neljänneksi suurin kaupunki ja sen
lämpöyhtiön hankinta on Fortumille tärkeä askel", sanoo Fortumin kehitysjohtaja
Timo Karttinen.

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja

Lisätiedot
Timo Karttinen, kehitysjohtaja, Fortum Oyj, puh. 010 453 6555, GSM 050 453 6555
Risto Riekko, yksikön johtaja, Fortum Heat, puh. 010 453 4485, GSM 050 453 4485


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet