Pörssitiedote

Neste Oil Oyj:n osakkeiden myyntihinta 15,00 euroa

15 huhtikuu 2005, 18:44

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.4.2005

Neste Oil Oyj:n osakkeiden myyntihinta 15,00 euroa

Fortum Oyj:n hallitus on päättänyt, että Neste Oil Oyj:n osakemyynnissä myydään
kaikkiaan 38 440 137 osaketta. Myytävät osakkeet muodostavat noin 15,0 prosenttia
Neste Oil Oyj:n koko osakemäärästä. Osakkeen hinnaksi on päätetty 15 euroa
osakkeelta sekä instituutio- että yleisömyynnissä. Fortum Oyj saa osakemyynnistä
noin 577 miljoonaa euroa ennen kuluja.

Fortum arvioi kirjaavansa arvioitujen kulujen ja palkkioiden vähentämisen jälkeen
noin 380 miljoonan euron verovapaan myyntivoiton myydessään 15 prosenttia Neste
Oil Oyj:n osakekannasta. Lisäksi Fortum Oyj arvioi, että jakaessaan 85 prosentin
osuuden Neste Oil Oyj:n osakekannasta osinkona, Fortum Oyj:n maksettavaksi tulee
varainsiirtoverona noin 20 miljoonaa euroa.

"Olemme erittäin tyytyväisiä instituutio- ja vähittäissijoittajien Neste Oil
Oyj:tä kohtaan osoittamaan kiinnostukseen. Neste Oil Oyj:n eriyttäminen ja
pörssilistaus edustavat selvää arvonlisäystä sekä Fortum Oyj:n että Neste Oil
Oyj:n osakkeenomistajille", sanoo Fortum Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Lilius.

Instituutiomyynti merkittiin noin 20-kertaisesti uuden hintavälin
enimmäishinnalla ja yleisömyynti noin 1,7-kertaisesti. Yleisömyyntiin osallistui
noin 14 000 sijoittajaa.

Instituutiomyynnissä päätettiin myydä 34 596 137 osaketta ja yleisömyynnissä 3
844 000 osaketta, mikä vastaa 29.3.2005 julkistettuja instituutio- ja
yleisömyynnin alustavia osakemääriä. Noin 13 prosenttia instituutiomyynnin
osakkeista allokoidaan suomalaisille sijoittajille ja noin 87 prosenttia
ulkomaisille sijoittajille.

Yleisömyynnissä ostositoumukset hyväksytään kokonaisuudessaan 200 osakkeeseen
saakka. Yleisömyynnissä yli 200 osakkeen ostotarjouksen antaneille sijoittajille
jaetaan tämän lisäksi noin 39 prosenttia 200 osakkeen ylittävästä ostositoumuksen
määrästä. 200 osaketta ylittävät määrät pyöristetään lähimpään pörssierään. Jos
yleisömyynnissä ennen osakkeen hintavälin muutosta 12.4.2005 annettua
ostositoumusta ei ole muutettu eikä peruutettu, ostositoumuksen osakemäärä
lasketaan uudelleen vastaamaan osakkeen lopullista myyntihintaa 15 euroa
osakkeelta. Tätä uudelleen laskettua osakemäärää sovelletaan osakkeita
jaettaessa.

Yleisömyyntiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus hyväksytyistä
ostositoumuksista arviolta 22.4.2005. Mahdolliset ylimääräiset maksut palautetaan
sijoittajille arviolta 20.4.2005.

Neste Oil Oyj:n osakkeiden listaus alkaa Helsingin Pörssin prelistalla 18.4.2005
ja päälistalla 21.4.2005. Neste Oil Oyj:n pörssierä on 50 osaketta.

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen, Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Juha Laaksonen, talousjohtaja, Fortum Oyj, puh. 010 452 4519

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet