Pörssitiedote

Korjaus pörssitiedotteeseen 27.4.2005

28 huhtikuu 2005, 11:05

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005

Korjaus pörssitiedotteeseen 27.4.2005

Korjaus tiedotteeseen Kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IFRS)
siirtyminen vuonna 2005:


FORTUM -KONSERNI                            
IFRS KÄYTÄNTÖÖN SIIRTYMINEN                       
                                    
KONSERNIN TULOSLASKELMA                         
                                    
MEUR         IFRS  IFRS  IFRS  IFRS   FAS  FAS   FAS  FAS
           I-IV I-III  I-II    I  I-IV I-III  I-II   I
           2004  2004  2004  2004  2004  2004  2004 2004
                                    
Liikevaihto      3835  2751  1986  1129  3841  2747  1987 1133
Liiketoiminnan     91   80   82   32   84   69   58  43
muut tuotot
Materiaalit ja    -1507 -1087  -786  -446  -1507 -1089  -788 -449
palvelut
Henkilöstökulut    -462  -346  -240  -115  -470  -352  -243 -118
Poistot ja      -388  -282  -192   -93  -393  -286  -195  -94
arvonalentumiset
Liiketoiminnan    -374  -284  -195  -100  -401  -296  -202 -101
muut kulut
Liikevoitto     1 195  832  655   407  1 154  793   617  414
Osuus          12   9   8    4   34   22   16   7
osakkuusyritysten
voitosta
Rahoitustuotot ja   -245  -167  -125   -78  -232  -175  -124  -59
-kulut
Voitto ennen      962  674  538   333   956  640   509  362
veroja
Välittömät verot   -259  -163  -131  -111  -254  -153  -123 -118
Jatkuvien       703  511  407   222   702  487   386  244
toimintojen
tilikauden voitto
Luovutetut                               
toiminnot
Luovutettujen     589  432  295   102   556  405   283  96
toimintojen
tilikauden voitto
Tilikauden voitto  1 292  943  702   324  1 258  892   669  340
                                    
Jakautuminen:                              
Emoyhtiön      1 259  924  680   304  1 227  877   649  321
omistajille
Vähemmistölle      33   19   22   20   31   15   20  19
           1292  943  702   324  1258  892   669  340
                                    
Emoyhtiön                                
omistajille
kuuluvasta
konsernin
voitosta laskettu                            
osakekohtainen
tulos (euroa per                            
osake)
Laimentamaton     1,48  1,09  0,80  0,36  1,44  1,03  0,76 0,38
Laimennettu      1,46  1,07  0,78  0,35  1,42  1,01  0,75 0,37
                                    
Emoyhtiön                                
omistajille
kuuluvasta
jatkuvien
toimintojen                               
voitosta laskettu
osakekohtainen
tulos (euroa per                            
osake)
Laimentamaton     0,79  0,58  0,45  0,24  0,79  0,56  0,43 0,27
Laimennettu      0,78  0,57  0,44  0,23  0,78  0,54  0,42 0,26
                                    
Emoyhtiön                                
omistajille
kuuluvasta
luovutettujen
toimintojen                               
voitosta laskettu
osakekohtainen
tulos (euroa per                            
osake)
Laimentamaton     0,69  0,51  0,35  0,12  0,65  0,47  0,33 0,11
Laimennettu      0,68  0,50  0,34  0,12  0,64  0,47  0,33 0,11


Korjaus liitteessä olevaan kappaleeseen:

Aikatekijä otetaan huomioon kirjaamalla ydinjätehuoltovarauksen diskonttaukseen
liittyvä korkokulu. Fortumin Ydinjätehuoltorahaston osuudelle kertyvä korko
esitetään rahoitustuotoissa.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Mika Paloranta, IR-johtaja, puh. 010 452 4138
Susanne Jonsson, Corporate Controller, puh. 010 452 4114


Jakelu:
Helsingin Pörssi