Pörssitiedote

NESTE OIL OYJ:N TALOUDELLISET TAVOITTEET, PÄÄOMARAKENNETAVOITTEET JA OSINKOPOLITIIKKA

14 maaliskuu 2005, 15:11

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.3.2005 1 (2)

NESTE OIL OYJ:N TALOUDELLISET TAVOITTEET, PÄÄOMARAKENNETAVOITTEET JA
OSINKOPOLITIIKKA

Liittyen Neste Oil Oyj:n ehdotettuun eriyttämiseen Fortum Oyj:stä ja
suunniteltuun listaamiseen huhtikuussa Helsingin Pörssissä Fortum Oyj ja Neste
Oil Oyj julkistavat taloudelliset tavoitteet, pääomarakennetavoitteet ja
osinkopolitiikan, joita Neste Oil Oyj aikoo erillisenä pörssiyhtiönä noudattaa.

Taloudelliset tavoitteet

Neste Oil Oyj mittaa pitkän aikavälin tulostaan useilla liiketoiminnallisilla ja
taloudellisilla tunnusluvuilla. Liiketoiminnan pääomavaltaisuudesta ja
syklisyydestä johtuen Neste Oil Oyj painottaa erityisesti keskimääräisen
sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE*) tavanomaisina pidettävissä
markkina- ja toimintaolosuhteissa. Ennen Porvoon jalostamon uudistushankkeen
(Diesel-hankkeen) valmistumista tavoitteena on

- ROACE vähintään 13 %

Tämän taloudellisen tavoitteen määrittelyssä perusteena on käytetty pääosin
seuraavia, tavanomaisina pidettäviä, markkina- ja toimintaolosuhteita:

- Neste Oil Oyj:n jalostustoiminnan kokonaismarginaali 6,0 - 6,5 Yhdysvaltain
dollaria barrelilta
- keskimääräinen vuotuinen tuotantomäärä noin 100 miljoonaa barrelia (Porvoon ja
Naantalin jalostamot yhteensä ilman Porvoon viiden ja Naantalin kuuden vuoden
välein toteutettavien huoltoseisokkien vaikutusta)
- euron kurssi Yhdysvaltain dollareina 1,30.

Pääomarakennetavoitteet

Neste Oil Oyj:n velkaantumisaste todennäköisesti vaihtelee liiketoimintasyklin
aikana. Neste Oil Oyj:n tavoitteena on pitää velkaantumisaste (nettovelat
suhteessa nettovelkojen, oman pääoman ja vähemmistöosuuden summaan) 25 - 50 %
välillä. Suunnitelman mukaan vuoden 2006 loppuun mennessä valmistuvan Porvoon
jalostamon uudistushankkeen (Diesel-hankkeen) vuoksi Neste Oil Oyj:n
velkaantumisaste vuoden 2005 lopussa saattaa kuitenkin olla korkeampi kuin
tavoiteltu velkaantumisaste 25-50 %.

Lisäksi Neste Oil Oyj:n velkaantumisaste voi ylittää 25-50 % vaihteluvälin,
mikäli Neste Oil Oyj toteuttaa investointeja tai yritysostoja, joiden
riskikorjattua tuotto-odotusta pidetään niin korkeana, että velkaantumisasteen
nousu joillakin aikaväleillä on perusteltua.


Osinkopolitiikka

Neste Oil Oyj arvioi vuoden 2005 tulosodotustensa perusteella ehdottavansa
31.12.2005 päättyvän tilikauden osingoksi 25 - 50 % kyseisen tilikauden
nettotuloksestaan. Olettaen, että markkina- ja toimintaolosuhteet säilyvät vuoden
2005 jälkeen tavanomaisina (kuten edellä on kuvattu), Neste Oil Oyj arvioi
ehdottavansa vuosittain osakkeenomistajille maksettavaksi osinkoa, joka vastaa
liiketoiminnan tulosta sekä tavoiteltua ja toteutunutta rahoitusasemaa.

Kansainvälinen puhelinkokous analyytikoille ja sijoittajille pidetään tiistaina
15.3.2005 klo 16.00. Kokousta voi kuunnella soittamalla numeroon +44 (0) 1452 568
061.

Analyytikoille on annettu tietoa liittyen Neste Oilin ehdotettuun irtautumiseen
Fortumista. Kyseinen esitysmateriaali on saatavilla Fortumin Internet-sivuilta
www.fortum.fi/sijoittajat.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:
Juha Laaksonen, talousjohtaja, Fortum Oyj, puh. 010 452 4519
Petri Pentti, talousjohtaja, Neste Oil Oyj, puh. 010 452 4490


*) ROACE =
(Tilikauden voitto ** + vähemmistöosuus + nettokorkokulut)
_________________________________________________________
Sijoitettu pääoma keskimäärin ***

** Tilikauden voitto oikaistuna varastovoitoilla tai -tappioilla (verojen
jälkeen) sekä kertaluonteisilla erillä(verojen jälkeen)

*** Oma pääoma (ml.tilikauden voitto oikaistuna varastovoitoilla tai -tappioilla
(verojen jälkeen) sekä kertaluonteisilla erillä (verojen jälkeen) +
vähemmistöosuus + korollinen nettovelka