Pörssitiedote

NESTE OIL OYJ:N ERIYTTÄMINEN JA PÖRSSILISTAUS

10 maaliskuu 2005, 09:17

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.3.2005 1 (2)

NESTE OIL OYJ:N ERIYTTÄMINEN JA PÖRSSILISTAUS

Fortum Oyj:n hallitus ehdottaa 31.3.2005 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille jaetaan osinkoina 217 963 549 Neste
Oil Oyj:n osaketta (noin 85 % koko osakemäärästä) siten, että kukin
osakkeenomistaja on oikeutettu saamaan jokaista neljää (4) omistamaansa Fortum
Oyj:n osaketta vastaan yhden (1) Neste Oil Oyj:n osakkeen.

Lisäksi Fortum Oyj suunnittelee markkinatilanteesta riippuen jäljelle jäävien 38
440 137 Neste Oil Oyj:n osakkeen (noin 15 % koko osakemäärästä) myymistä
suomalaisille yksityissijoittajille sekä suomalaisille ja ulkomaisille
instituutiosijoittajille samassa yhteydessä, kun Neste Oil Oyj:n osakkeet otetaan
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä.

Neste Oil Oyj:n koko osakemäärä on listaushetkellä 256 403 686.

Edellä kuvattujen kauppojen jälkeen Suomen valtio omistaa noin 50,1 % Neste Oil
Oyj:n osakkeista.

Osingonjaon edellytys on, että Neste Oil Oyj:n osakkeet hyväksytään kaupankäynnin
kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle.

Osingonjaosta johtuvasta varainsiirtoverosta vastaa Fortum Oyj.

Fortum Oyj:n osake noteerataan ensimmäisen kerran ilman osinkoa 1.4.2005.
Osakeosinko maksetaan Fortum Oyj:n osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 5.4.2005 merkittyinä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakeosingon maksupäivä on 15.4.2005, kuitenkin siten,
että osinkona jaettavat osakkeet ovat osakkeenomistajien arvo-osuustileillä
arviolta 18.4.2005.

Tämän lisäksi ja ehdotettuun osingonjakoon liittyen Fortum Oyj:n hallitus
ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 31.3.2005 muutoksia yhtiöjärjestyksen
pykäliin 2 ja 9. Muutosten keskeinen sisältö on seuraava:

- Yhtiön toimialaa koskevasta pykälästä (2 §) ehdotetaan poistettavaksi seuraava:
öljyn tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti, öljy- ja kemianteollisuus ja
kauppa, kauppamerenkulku.

- Yhtiön hallituksen tehtäviä koskevasta pykälästä (9 §) ehdotetaan
poistettavaksi määräys, jonka mukaan hallitus voi päättää Fortum Oil and Gas Oy:n
jakautumisessa syntyvän öljyliiketoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeiden
myymisestä vain yhtiökokouksen etukäteen antaman valtuutuksen perusteella.

Yhtiöjärjestyksen pykälien 2 ja 9 muutos tulee voimaan ja toteutetaan vain, jos
Neste Oil Oyj:n osakkeiden jakaminen osinkona toteutuu edellä kuvatulla tavalla
hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi Fortum Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiöjärjestykseen eräitä muutoksia, jotka
eivät liity osingonjakoon ja jotka kuvataan 11.3.2005 julkaistavassa
yhtiökokouskutsussa.

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maaliskuun 31. päivänä 2005 klo
11.00 Finlandia-talossa (Mannerheimintie 13e, Helsinki).

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puh. 010 452 4519