Pörssitiedote

Fortumin yhtiökokous päätti jakaa 85 % Neste Oilin osakkeista osinkona - Neste

31 maaliskuu 2005, 14:35

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.3.2005 1(2)


Fortumin yhtiökokous päätti jakaa 85 % Neste Oilin osakkeista osinkona - Neste
Oilin osakkeet hyväksytty listattavaksi Helsingin Pörssissä

Helsingin Pörssi on 31.3.2005 hyväksynyt Neste Oil Oyj:n osakkeet listattavaksi
Helsingin Pörssissä edellyttäen, että Fortum Oyj:n yhtiökokous hyväksyy Neste Oil
Oyj:n osakkeiden jakamisen osinkona Fortum Oyj:n hallituksen ehdotuksen
mukaisesti.

Fortum Oyj:n yhtiökokous on tänään päättänyt 0,58 euron osakekohtaisesta
käteisosingosta ja yhteensä 217 963 549 Neste Oil Oyj:n osakkeen (noin
85 prosenttia koko osakemäärästä) jakamisesta osinkona Fortum Oyj:n
osakkeenomistajille siten, että kukin osakkeenomistaja on oikeutettu saamaan
neljää omistamaansa Fortum Oyj:n osaketta kohden yhden Neste Oil Oyj:n osakkeen.
Edellä mainittu listautumisen edellytys on siis täyttynyt.

Kaupankäynti Neste Oil Oyj:n osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin prelistalla
arviolta 18.4.2005 ja päälistalla arviolta 21.4.2005.

Osingonjaon jälkeen Fortum Oyj omistaa 38 440 137 Neste Oil Oyj:n osaketta (noin
15 prosenttia osakekannasta) ja Suomen valtio 128 458 247 osaketta (noin 50
prosenttia osakekannasta).

Kuten Fortum Oyj 29.3.2005 ilmoitti, sen tarkoituksena on aloittaa loppujen
omistamiensa Neste Oil Oyj:n osakkeiden (noin 15 prosenttia osakekannasta) myynti
suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille 1.4.2005 ja
yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa 4.4.2005.

Osakeosinko maksetaan Fortum Oyj:n osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 5.4.2005 merkittyinä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakeosingon maksupäivä on 15.4.2005, kuitenkin siten,
että osinkona jaettavat osakkeet ovat osakkeenomistajien arvo-osuustileillä
arviolta 18.4.2005.

Siinä tapauksessa, että Fortum Oyj:n osakkeenomistaja olisi arvo-
osuustilikohtaisesti edellä mainitun osingonjakosuhteen seurauksena oikeutettu
saamaan osinkona murto-osan Neste Oil Oyj:n osakkeesta, maksetaan tätä murto-osaa
vastaava osuus käteisenä rahana arviolta 18.4.2005 perustuen osakemyynnin
hinnoittelussa arviolta 15.4.2005 muodostuvaan osakkeen arvoon. Osakkeiden murto-
osat yhdistetään kokonaisiksi osakkeiksi ja ne myydään osakemyynnin osana tai
välittömästi sen jälkeen, kun Neste Oil Oyj:n osakkeet on otettu kaupankäynnin
kohteeksi Helsingin Pörssissä.

Neste Oil Oyj:n osakkeet, jotka Fortum Oyj jakaa osakkeenomistajilleen osinkona,
katsotaan verotuksessa veronalaiseksi osinkotuloksi. Fortum Oyj:n on pidätettävä
lähdevero rajoitetusti verovelvollisille jakamistaan Neste Oil Oyj:n osakkeista
ja toimitettava ennakonpidätys yleisesti verovelvollisille jakamistaan Neste Oil
Oyj:n osakkeista. Fortum Oyj pidättää nämä lähdeverot ja ennakonpidätykset
maksamastaan käteisosingosta osakeosingon jakamisen ajankohtana. Mikäli
käteisosinko ei riitä kattamaan osinkona jaetuista Neste Oil Oyj:n osakkeista
perittävää lähdeveroa tai ennakonpidätystä, osakkeenomistaja on veroviranomaisen
maksupäätöksen jälkeen velvollinen maksamaan lähdeveron tai ennakonpidätyksen
puuttuvan määrän.

Fortum Oyj maksaa osingonjaosta mahdollisesti aiheutuvan varainsiirtoveron.

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen

Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Juha Laaksonen, talousjohtaja, Fortum Oyj, puh. +358 10 452 4519