Pörssitiedote

FORTUMIN OSINGONJAON VAIKUTUS OPTIO-OIKEUKSIEN NOJALLA MERKITTÄVIEN OSAKKEIDEN

01 lokakuu 2004, 13:10

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.10.2004 1(2)

FORTUMIN OSINGONJAON VAIKUTUS OPTIO-OIKEUKSIEN NOJALLA MERKITTÄVIEN OSAKKEIDEN
MERKINTÄHINTAAN

Fortum Oyj on 14.9.2004 annetulla pörssitiedotteella ilmoittanut suunnittelevansa
Fortum Oil Oy:n eriyttämistä jakamalla noin 85 prosenttia sen osakkeista osinkona
Fortumin osakkeenomistajille ja myymällä loput osakkeet sijoittajille huhtikuussa
2005. Fortumin yhtiökokous päättää osingonjaosta keväällä 2005. Mikäli
yhtiökokous tekee päätöksen Fortum Oil Oy:n osakkeiden jakamisesta osinkona,
osinko jaetaan niille osakkeenomistajille, jotka ovat osingonjaon
täsmäytyspäivänä merkittynä Fortum Oyj:n osakasluetteloon.

Optio-oikeuksien täydelliset ehdot on julkaistu jo aiemmin annetuilla
pörssitiedotteilla ja ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla.

Osingonjako vaikuttaisi Fortumin eri optio-oikeuksiin seuraavasti:

Henkilöstön vuoden 1999 optiolaina (Fortum Corp -99 warrant FUM1VEW199)

- Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on tällä hetkellä 3,63
euroa. Osakkeen merkintähinnasta vähennetään ennen optio-oikeuksien perusteella
tapahtuvaa osakemerkintää maksetut osakekohtaiset osingot. Merkintähinnan
korjaus tehdään kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Merkintähinta on kuitenkin
aina vähintään Fortum Oyj:n osakkeen nimellisarvo 3,40 euroa.

- Merkintäehtojen mukaan uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta,
jonka kuluessa osakkeet on merkitty. Näin ollen vuoden 2005 aikana merkityt
osakkeet eivät oikeuta saamaan osinkoa (rahana tai Fortum Oil Oy:n osakkeina)
vuodelta 2004. Mahdollisista merkinnöistä vuonna 2005 aiheutuva osakepääoman
korotus merkitään kaupparekisteriin kevään 2005 osingonjaon täsmäytyspäivän
jälkeen.

- Mahdollisuus osakkeiden merkintään optio-oikeuksilla päättyy 17.5.2005.


Johdon vuoden 1999 optio-oikeudet (Fortum Corp. 2/99 warrant FUM1VEW299)

- Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 5,61 euroa. Osakkeen
merkintähinnasta ei vähennetä ennen optio-oikeuksien perusteella tapahtuvaa
osakkeiden merkintää maksettuja osinkoja.

- Merkintäehtojen mukaan uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta,
jonka kuluessa osakkeet on merkitty. Näin ollen vuoden 2005 aikana merkityt
osakkeet eivät oikeuta saamaan osinkoa (rahana tai Fortum Oil Oy:n osakkeina)
vuodelta 2004. Mahdollisista merkinnöistä vuonna 2005 aiheutuva osakepääoman
korotus merkitään kaupparekisteriin kevään 2005 osingonjaon täsmäytyspäivän
jälkeen.

- Mahdollisuus osakkeiden merkintään optio-oikeuksilla päättyy 1.10.2005.


Avainhenkilöiden optio-oikeudet 2002A (Fortum Corp.-02A warrant FUM1VEW102)

- Optio-oikeudet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla
1.10.2004. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on listauksen
alkaessa 4,74 euroa. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa
alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin
osingonjaon täsmäytyspäivänä. Merkintähinta on kuitenkin aina vähintään Fortum
Oyj:n osakkeen nimellisarvo 3,40 euroa.
- Optio-oikeuksilla merkittyjen osakkeiden oikeus osinkoon alkaa osakepääoman
korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.
- Optio-oikeuksien perusteella 31.1.2005 mennessä tehdyistä osakemerkinnöistä
aiheutuva osakepääoman korotus on tarkoitus merkitä kaupparekisteriin ennen
kevään 2005 osingonjaon täsmäytyspäivää.
- Mahdollisuus osakkeiden merkintään optio-oikeuksilla päättyy 1.5.2007.

Kaikkien edellä mainittujen optio-ohjelmien perusteella ennen vuoden 2004 loppua
tehdyistä osakemerkinnöistä aiheutuvat osakepääoman korotukset merkitään
kaupparekisteriin vielä loppuvuoden 2004 aikana ja viimeisen kerran vuoden 2005
alussa.

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja


Lisätietoja:
Jouni Huttunen, puh. 010 452 4649

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet