Pörssitiedote

ÖLJY-YHTIÖN OSAKKEET FORTUMIN OMISTAJILL

14 syyskuu 2004, 09:50

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.9.2004 klo 10.50 1(2)

ÖLJY-YHTIÖN OSAKKEET FORTUMIN OMISTAJILLE JA MYYNTIIN

Fortum Oyj suunnittelee eriyttävänsä Fortum Oil Oy:n jakamalla sen
osakkeita osinkona Fortumin osakkeenomistajille ja myymällä loput
osakkeet sijoittajille huhtikuussa 2005. Tämä antaa Fortum Oilille
mahdollisuuden hakea samanaikaisesti osakkeensa pörssilistausta.
Fortumin yhtiökokous päättää osingonjaosta keväällä 2005.

Fortumin molempien liiketoimintojen, niin öljyn kuin sähkön ja
lämmönkin, viimeisten 12 kuukauden vahva tuloskehitys mahdollistaa
osakkeiden jaon osinkona. Sekä Fortumilla että Fortum Oililla on
riittävästi pääomaa ilman, että sitä tarvitsee hakea merkittävästi
lisää osakemarkkinoilta. Fortum Oilille tulee noin miljardin euron
lainapääoma, josta noin 130 miljoonaa euroa liittyy laivojen
leasingsopimuksiin.

Fortum Oilin osakkeista ehdotetaan jaettavaksi noin 85 prosenttia
osinkona. Näin Suomen valtiosta tulee Fortum Oilin suora
enemmistöosakas, mikä on eduskunnan viime vuonna tekemän päätöksen
mukaista. Jäljelle jäävät noin 15 prosenttia Fortum Oilin
osakkeista on tarkoitus myydä sijoittajille markkinatilanteesta
riippuen. Öljytoimialasta kiinnostuneet sijoittajat saavat
mahdollisuuden ostaa osakkeita johtavassa, eurooppalaisessa
öljynjalostusyhtiössä, mikä antaa myös Fortumille uusia pääomia.
Osakkeiden jaon ja suunnitellun myynnin jälkeen Fortumin
tarkoituksena ei ole enää jatkaa Fortum Oilin omistajana.

Fortumin vahvan tuloskehityksen vuoksi on tarkkaan arvioitu
vaihtoehtoja eriyttämisen toteuttamiseksi. Nyt ilmoitettu ratkaisu
tarjoaa kustannuksiltaan edullisimman tavan uuden öljy-yhtiön
muodostamiseen. Se antaa niin Fortumille kuin Fortum Oilille
mahdollisuuden itsenäiseen strategiaan omilla aloillaan.
Molemmille jää riittävästi pääomaa, Fortumille sähköstrategiansa
jatkamiseen ja itsenäiselle Fortum Oilille strategiansa
menestykselliseen toteuttamiseen, mukaan lukien Porvoon jalostamon
investointihanke.

öPystymme luomaan kaksi itsenäistä omilla aloillaan johtavaa
yritystä. On erityisen ilahduttavaa, että tuloskehityksemme
mahdollistaa tämän kaikkien osapuolten kannalta edullisen
ratkaisunö, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Mikael Lilius.

öVoimme tarjota Fortumin osakkeenomistajille ainutlaatuisen
mahdollisuuden osallistua Fortum Oilin tulevaisuuteen. Fortum Oil
puolestaan voi markkinoida uusille sijoittajille omaa
strategiaansa. Tämä ratkaisu on paras mahdollinen molemmille
yhtiöille sekä niiden osakkeenomistajille. Vähennämme myös
eriyttämisen riippuvuutta osakemarkkinoiden yleisestä
kehityksestäö, Mikael Lilius toteaa.

Fortum järjestää aiheesta tiedotustilaisuuden toimittajille ja
analyytikoille tänään klo 13.00 yhtiön pääkonttorissa
Keilaniemessä.

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Carola Teir-Lehtinen, viestintäjohtaja, puh. 010 452 4118
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puh. 010 452 4519

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet