Pörssitiedote

LIIKETOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSI

17 kesäkuu 2004, 10:05

FORTUM-KONSERNI

Luvut ovat tilintarkastamattomia LIIKETOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03 Q1/03 3003 Q1/2004 Edelliset 12 kk Sähköntuotanto 564 624 524 573 960 2 681 2 285 Lämpö 361 292 132 182 358 964 967 Sähkönsiirto 206 187 143 160 198 688 696 Markets 419 422 322 332 558 1 634 1 495 Öljynjalostus 1 303 1 382 1 349 1 265 1 697 5 693 5 299 Öljyn vähittäismyynti 531 553 543 521 586 2 203 2 148 Shipping ja muu öljy 101 65 62 87 94 308 315 Muut 20 25 24 22 22 93 91 Liiketoimintojen välinen myynti -682 -713 -572 -707 -880 -2 872 -2 674 Yhteensä 2 823 2 837 2 527 2 435 3 593 11 392 10 622 LIIKETOIMINTOJEN LIIKEVOITTOON SISÄLTYVÄT KERTALUONTEISET ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03 Q1/03 2003 Q1/2004 Edelliset 12 kk Sähköntuotanto 228 193 82 116 212 603 619 Lämpö 107 80 -6 22 77 173 203 Sähkönsiirto 87 58 47 61 81 247 253 Markets 10 17 13 12 -7 35 52 Öljynjalostus 93 57 89 51 84 281 290 Öljyn vähittäismyynti 6 -2 21 10 15 44 35 Shipping ja muu öljy 44 24 9 19 27 79 96 Muut -13 -7 -16 -5 -14 -42 -41 Yhteensä 562 420 239 286 475 1 420 1 507 LIIKETOIMINTOJEN KERTALUONTEISET ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03 Q1/03 2003 Q1/2004 Edelliset 12 kk Sähköntuotanto 24 2 3 - -1 4 29 Lämpö - 1 -4 - - -3 -3 Sähkönsiirto - - -1 20 1 20 19 Markets - - - - - - - Öljynjalostus 10 14 14 -17 3 14 21 Öljyn vähittäismyynti - - 1 - - 1 1 Shipping ja muu öljy -1 2 - -1 -1 - - Muut - 15 -5 12 2 24 22 Yhteensä 33 34 8 14 4 60 89 LIIKETOIMINTOJEN POISTOT JA ARVONALENTUMISET NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03 Q1/03 2003 Q1/2004 Edelliset 12 kk Sähköntuotanto 28 29 27 29 31 116 113 Lämpö 29 31 29 28 28 116 117 Sähkönsiirto 33 33 35 38 37 143 139 Markets 4 4 3 4 3 14 15 Öljynjalostus 18 21 20 20 19 80 79 Öljyn vähittäismyynti 7 18 8 7 8 41 40 Shipping ja muu öljy 2 2 4 4 4 14 12 Muut - 5 2 4 3 14 11 ¨ Yhteensä 121 143 128 134 133 538 526 LIIKETOIMINTOJEN INVESTOINNIT SISÄLTÄEN YRITYSOSTOT NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03 Q1/03 2003 Q1/2004 Edelliset 12 kk Sähköntuotanto 15 35 23 290 38 386 363 Lämpö 23 45 37 62 14 158 167 Sähkönsiirto 14 98 17 201 23 339 330 Markets 2 2 - 26 - 28 30 Öljynjalostus 30 37 16 21 23 97 104 Öljyn vähittäismyynti 4 15 8 8 5 36 35 Shipping ja muu öljy 16 7 23 35 6 71 81 Muut 4 8 4 6 3 21 22 Yhteensä 108 247 128 649 112 1 136 1 132 LIIKETOIMINTOJEN SIDOTTU PÄÄOMA NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3. 2004 2003 2003 2003 2003 Sähköntuotanto 6 166 6 391 6 391 6 276 6 380 Lämpö 2 445 2 466 2 342 2 302 2 359 Sähkönsiirto 3 095 3 129 3 089 3 046 3 179 Markets 157 23 57 124 71 Öljynjalostus 1 105 1 003 1 052 1 075 1 154 Öljyn vähittäismyynti 280 329 329 285 321 Shipping ja muu öljy 152 133 150 139 114 Muut 73 45 58 59 59 Eliminoinnit -8 -8 -9 -10 -30 Yhteensä 13 465 13 511 13 459 13 296 13 607 LIIKETOIMINTOJEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO % 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3. Q1/2004 2004 2003 2003 2003 2003 Edelliset 12 kk Sähköntuotanto 14.5 9.5 8.6 10.3 13.3 9.8 Lämpö 17.4 7.3 5.3 8.5 13.1 8.5 Sähkönsiirto 11.2 7.9 8.1 9.0 10.2 8.1 Markets 44.4 55.2 32.7 12.7 -49.6 60.2 Öljynjalostus 35.3 26.2 27.4 24.5 30.1 26.9 Öljyn vähittäismyynti 7.9 13.8 19.4 16.0 18.4 11.3 Shipping ja muu öljy 123.5 56.7 52.0 66.7 78.5 69.8 LIIKETOIMINTOJEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ % 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3. Q1/2004 2003 2003 2003 2003 2003 Edelliset 12 kk Sähköntuotanto 13.0 9.4 8.5 10.4 13.3 9.3 Lämpö 17.4 7.5 5.5 8.5 13.1 8.6 Sähkönsiirto 11.2 7.2 7.2 7.7 10.0 7.5 Markets 44.4 55.2 32.7 12.7 -49.6 60.2 Öljynjalostus 31.5 24.9 27.4 27.0 29.0 25.0 Öljyn vähittäismyynti 7.9 13.5 19.0 16.0 18.4 11.0 Shipping ja muu öljy 126.3 56.7 53.9 69.6 81.5 69.8 Sidotun pääoman tuotto -% = Liikevoitto vuositasolla/ sidottu pääoma keskimäärin Öljyn vähittäismyynti - myynti Suomessa 1 000 m3 I/04 IV/03 III/03 II/03 I/03 Bensiini 159,6 175,8 196,4 192,4 165,2 Dieselöljy 242,4 253,3 242,8 243,1 237,3 Kevyt polttoöljy 271,7 279,2 226,4 202,2 301,8 Raskas polttoöljy 105,4 102,5 90,0 87,9 130,2 1 000 m3 2003 Ed. 12 kk Bensiini 729,8 724,2 Dieselöljy 976,5 981,6 Kevyt polttoöljy 1009,6 979,5 Raskas polttoöljy 410,6 385,8 Öljyn vähittäismyynti - myynti Itämeren alueen maissa 1 000 m3 I/04 IV/03 III/03 II/03 I/03 Bensiini 145,3 149,3 141,2 130,1 119,1 Dieselöljy 60,8 66,6 74,9 46,3 49,5 Kevyt polttoöljy 1,5 1,3 0,7 0,8 0,2 Raskas polttoöljy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000 m3 2003 Ed. 12 kk Bensiini 539,7 565,9 Dieselöljy 237,3 248,6 Kevyt polttoöljy 3,0 4,3 Raskas polttoöljy 0,0 0,0 Shippingin toimitukset 1 000 t I/04 IV/03 III/03 II/03 I/03 Ed.12 kk Raakaöljy 5 798 5 471 6 229 6 145 6 533 23 643 Tuotteet 3 295 3 547 3 162 3 587 3 263 13 591