Pörssitiedote

Korjaus toisen ja kolmannen taulukon ots

23 kesäkuu 2004, 14:40

Fortum Oyj 23.6.2004

Korjaus toisen ja kolmannen taulukon otsikointiin.


FORTUM-KONSERNI

Luvut ovat tilintarkastamattomia


LIIKETOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR           Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03 Q1/03  3003 Q1/2004
							   Edelliset
								 12 kk
Sähköntuotanto       564  624  524  573  960 2 681  2 285
Lämpö            361  292  132  182  358  964   967
Sähkönsiirto        206  187  143  160  198  688   696
Markets           419  422  322  332  558 1 634  1 495
Öljynjalostus       1 303 1 382 1 349 1 265 1 697 5 693  5 299
Öljyn vähittäismyynti    531  553  543  521  586 2 203  2 148
Shipping ja muu öljy    101  65   62  87  94  308   315
Muut             20  25   24  22  22   93   91
Liiketoimintojen välinen
myynti			  -682 -713  -572 -707 -880 -2 872 -2 674
Yhteensä         2 823 2 837 2 527 2 435 3 593 11 392 10 622


LIIKETOIMINTOJEN KERTALUONTEISET ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR           Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03 Q1/03  2003 Q1/2004
							   Edelliset
							     12 kk
Sähköntuotanto       228  193   82  116  212  603   619
Lämpö            107  80   -6  22  77  173   203
Sähkönsiirto         87  58   47  61  81  247   253
Markets           10  17   13  12  -7   35   52
Öljynjalostus        93  57   89  51  84  281   290
Öljyn vähittäismyynti     6  -2   21  10  15   44   35
Shipping ja muu öljy     44  24   9  19  27   79   96
Muut            -13  -7  -16  -5  -14  -42   -41
Yhteensä          562  420  239  286  475 1 420  1 507

LIIKETOIMINTOJEN LIIKEVOITTOON SISÄLTYVÄT KERTALUONTEISET ERÄT
NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR           Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03 Q1/03  2003 Q1/2004

							   Edelliset
								 12 kk
Sähköntuotanto        24   2   3  -   -1   4   29
Lämpö            -   1   -4  -   -   -3   -3
Sähkönsiirto         -   -   -1  20   1   20   19
Markets           -   -   -   -   -   -    -
Öljynjalostus        10  14   14  -17   3   14   21
Öljyn vähittäismyynti    -   -    1  -   -    1    1
Shipping ja muu öljy     -1   2   -   -1  -1   -    -
Muut             -   15   -5  12   2   24   22
Yhteensä           33  34   8  14   4   60   89

LIIKETOIMINTOJEN POISTOT JA ARVONALENTUMISET NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR           Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03 Q1/03  2003 Q1/2004
							   Edelliset
								 12 kk
Sähköntuotanto        28  29   27  29  31  116   113
Lämpö            29  31   29  28  28  116   117
Sähkönsiirto         33  33   35  38  37  143   139
Markets            4   4   3   4   3   14   15
Öljynjalostus        18  21   20  20  19   80   79
Öljyn vähittäismyynti     7  18   8   7   8   41   40
Shipping ja muu öljy     2   2   4   4   4   14   12
Muut             -   5   2   4   3   14   11             ¨
Yhteensä          121  143  128  134  133  538   526

LIIKETOIMINTOJEN INVESTOINNIT SISÄLTÄEN YRITYSOSTOT NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR           Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03 Q1/03  2003 Q1/2004
							   Edelliset
								 12 kk
Sähköntuotanto        15  35   23  290  38  386   363
Lämpö            23  45   37  62  14  158   167
Sähkönsiirto         14  98   17  201  23  339   330
Markets            2   2   -   26  -   28   30
Öljynjalostus        30  37   16  21  23   97   104
Öljyn vähittäismyynti     4  15   8   8   5   36   35
Shipping ja muu öljy     16   7   23  35   6   71   81
Muut             4   8   4   6   3   21   22
Yhteensä          108  247  128  649  112 1 136  1 132

LIIKETOIMINTOJEN SIDOTTU PÄÄOMA NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR            31.3. 31.12.  30.9. 30.6. 31.3.
			  2004  2003  2003  2003  2003
	
Sähköntuotanto      6 166  6 391  6 391 6 276 6 380
Lämpö           2 445  2 466  2 342 2 302 2 359
Sähkönsiirto       3 095  3 129  3 089 3 046 3 179
Markets           157   23   57  124   71
Öljynjalostus       1 105  1 003  1 052 1 075 1 154
Öljyn vähittäismyynti    280   329   329  285  321
Shipping ja muu öljy    152   133   150  139  114
Muut             73   45   58   59   59
Eliminoinnit         -8   -8   -9  -10  -30
Yhteensä         13 465 13 511 13 459 13 296 13 607

LIIKETOIMINTOJEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO
%             31.3. 31.12.  30.9. 30.6. 31.3. Q1/2004
			  2004  2003  2003  2003	 2003 Edelliset
								 12 kk
Sähköntuotanto       14.5   9.5   8.6  10.3  13.3    9.8
Lämpö           17.4   7.3   5.3  8.5  13.1    8.5
Sähkönsiirto        11.2   7.9   8.1  9.0  10.2    8.1
Markets          44.4  55.2  32.7  12.7 -49.6   60.2
Öljynjalostus       35.3  26.2  27.4  24.5  30.1   26.9
Öljyn vähittäismyynti    7.9  13.8  19.4  16.0  18.4   11.3
Shipping ja muu öljy   123.5  56.7  52.0  66.7  78.5   69.8

LIIKETOIMINTOJEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ

%             31.3. 31.12.  30.9. 30.6. 31.3.  Q1/2004
			  2003  2003  2003	 2003  2003 Edelliset
							      12 kk
Sähköntuotanto       13.0   9.4   8.5  10.4  13.3    9.3
Lämpö           17.4   7.5   5.5  8.5  13.1    8.6
Sähkönsiirto        11.2   7.2   7.2  7.7  10.0    7.5
Markets          44.4  55.2  32.7  12.7 -49.6    60.2
Öljynjalostus       31.5  24.9  27.4  27.0  29.0    25.0
Öljyn vähittäismyynti    7.9  13.5  19.0  16.0  18.4    11.0
Shipping ja muu öljy   126.3  56.7  53.9  69.6  81.5    69.8

Sidotun pääoman tuotto -% = Liikevoitto vuositasolla/ sidottu pääoma
keskimäärin


Öljyn vähittäismyynti - myynti Suomessa

1 000 m3        I/04   IV/03  III/03   II/03   I/03
Bensiini        159,6   175,8  196,4   192,4  165,2
Dieselöljy       242,4   253,3  242,8   243,1  237,3
Kevyt polttoöljy    271,7   279,2  226,4   202,2  301,8
Raskas polttoöljy   105,4   102,5   90,0   87,9  130,2

1 000 m3        2003    Ed.
				 12 kk
Bensiini        729,8   724,2
Dieselöljy       976,5   981,6
Kevyt polttoöljy   1009,6   979,5
Raskas polttoöljy   410,6   385,8

Öljyn vähittäismyynti - myynti Itämeren alueen maissa

1 000 m3        I/04   IV/03  III/03   II/03   I/03
Bensiini        145,3   149,3  141,2   130,1  119,1
Dieselöljy       60,8   66,6   74,9   46,3   49,5
Kevyt polttoöljy     1,5    1,3   0,7    0,8   0,2
Raskas polttoöljy    0,0    0,0   0,0    0,0   0,0

1 000 m3        2003    Ed. 
				 12 kk
Bensiini        539,7   565,9
Dieselöljy       237,3   248,6
Kevyt polttoöljy     3,0    4,3
Raskas polttoöljy    0,0    0,0

Shippingin toimitukset

1 000 t      I/04  IV/03  III/03   II/03   I/03 Ed.12 kk
                              
Raakaöljy  	 5 798  5 471   6 229   6 145   6 533  23 643
Tuotteet   	 3 295  3 547   3 162   3 587   3 263  13 591