Pörssitiedote

Fortum ostaa Oslon kaupungin Hafslund-os

10 toukokuu 2004, 07:30

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2004 klo 8.30 1()

Fortum ostaa Oslon kaupungin Hafslund-osakkeet
-  Merkittävä askel pohjoismaisen sähkö- ja lämpöstrategian
toteuttamisessa

Fortum ja Oslon kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka
mukaan Fortum ostaa Oslon 53,7 % osuuden Hafslundin osakkeista 660
miljoonalla eurolla (5,4 miljardia Norjan kruunua). Oslon
kaupunginhallitus on hyväksynyt sopimuksen toukokuun 9. päivänä ja
suositellut sitä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kauppa antaa
Fortumille mahdollisuuden kehittää edelleen johtavaa
yhteispohjoismaista sähkö- ja lämpöyhtiötä, jolla on merkittävää
osaamista ja kokoa Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.
Oslon kaupungin osakkeiden oston jälkeen Fortumista tulee
Hafslundin enemmistöomistaja. Tämä on merkittävä askel Fortumin
pohjoismaisen sähkö- ja lämpöstrategian toteuttamisessa:

- Tekee Fortumista markkinajohtajan sekä Pohjoismaissa että
Norjassa sähkön vähittäismyynnissä

- Vahvistaa Fortumin markkinajohtajan asemaa pohjoismaisessa
sähkönsiirrossa ja tekee yhtiöstä markkinajohtajan Norjassa

- Vahvistaa Fortumin markkina-asemaa toiseksi suurimpana
sähköntuottajana Pohjoismaissa

- Lisää sähkönsiirrosta saatavia vakaita kassavirtoja, luo
laajemman asiakaspohjan sekä lisää maantieteellistä ulottuvuutta

- Tuo 20 miljoonan euron vuosittaiset synergiaedut vuoteen 2006
mennessä

Oslon kaupunginhallitus on hyväksynyt sopimuksen, jonka
toteutuminen vaatii vielä Oslon kaupunginvaltuuston hyväksynnän
sekä edellyttää, että Oslon kaupungille ei tehdä korkeampia
tarjouksia heinäkuun alkuun mennessä. Kaupan odotetaan toteutuvan
kesän aikana. Tämän jälkeen Fortum omistaa 87,8 % Hafslundin
osakepääomasta ja tekee sääntöjenmukaisen lunastustarjouksen
vähemmistöosakkaille samalla hinnalla.

“Olen hyvin iloinen, että voimme jatkaa yhteispohjoismaisen
strategiamme toteuttamista ja että pääsimme sopimukseen Oslon
kaupunginhallituksen kanssa. Olemme omistaja, jolla on vahva
teollinen osaaminen sekä taloudellisia resursseja Hafslundin
liiketoimintojen kehittämiseksi sekä Norjassa että muilla
markkinoilla.ö, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Mikael Lilius.
öHafslund on hyvä yhtiö, jolla on pitkä historia ja vahva markkina-
asema ja se sopii erinomaisesti strategiaamme. Voimme yhdistää
erityisosaamisemme ja parantaa kilpailukykyämme sekä Norjassa että
muilla markkinoillamme. Koko pohjoismaisen organisaatiomme
toiminta vahvistuu ja tehostuu asiakkaiden, henkilöstön ja
omistajien eduksiö, Mikael Lilius toteaa lopuksi.

Kauppa lyhyesti

Fortum on sopinut ostavansa Oslon kaupungin 67 524 647 Hafslundin
A-osaketta ja 37 342 907 B-osaketta käteishintaan 53,0 Norjan
kruunua A-osakkeelta ja 48,0 Norjan kruunua B-osakkeelta.
Kokonaishinta osakekaupalle on 660 miljoonaa euroa (5,4 miljardia
Norjan kruunua). Nämä osakkeet edustavat 53,7 % Hafslundin
osakkeista.

Koko kauppahinnaksi Hafslundin osakekannalle (100 %) tulee 45,4
Norjan kruunua osakkeelta (1,1 mrd. euroa tai 8,9 mrd. Norjan
kruunua) mukaan lukien Fortumin nykyisestä 34,1 % omistuksesta
maksettu hinta sekä vähemmistöosakkaiden lunastushinta. Lisäksi
Fortum ottaa vastuulleen noin 1,4 miljardia euroa (10,9 miljardia
Norjan kruunua) Hafslundin korollista nettovelkaa.

Hafslundin ja Fortumin yhdistyminen sekä Fortumin nykyisten Norjan
liiketoimintojen yhdistäminen Hafslundiin luo merkittäviä
liiketoimintamahdollisuuksia ja kaupasta odotetaan syntyvän 20
miljoonan euron vuosittaiset synergiaedut 2006 mennessä. Nämä edut
tulevat Hafslundin oman noin 50 miljoonan euron säästötavoitteen
lisäksi. Synergiaetuja syntyy mm. valitsemalla yhtiöiden parhaat
operatiiviset toimintatavat ja hyödyntämällä volyymietuja (mm.
yhteinen ostotoiminta) sekä monipuolista asiantuntemusta. Kaupalla
odotetaan olevan positiivinen vaikutus Fortumin nettotulokseen
vuonna 2006. Kaupan kokonaishinta velkoineen jaettuna
käyttökatteella (AV/EBITDA) 12 edelliseltä kuukaudelta on 9,6x
synergiaetujen jälkeen.

Norjan vesivoimaa säätelevästä lainsäännöstä johtuen Fortum ostaa
ensimmäisessä vaiheessa Oslolta ja vähemmistöosakkailta yhteensä
89,9 % Hafslundin osakkeista. Jäljellejäävien osakkeiden osto
tapahtuu, kun Fortum on saanut tarvittavan toimiluvan (konsessio)
Norjan vesivoiman tuotantoon ja omistukseen. Mikäli Fortum ei saa
edellä mainittua toimilupaa, Oslon kaupunki jää
vähemmistöosakkaaksi vesivoimayhtiöön ja Fortum ostaa
täysimääräisesti kaikki muut Hafslundin liiketoiminnat.
Kauppa rahoitetaan pankkilainoilla. Fortum sitoutuu johtamaan
Hafslundia siten, että joukkovelkakirjan haltijoille ja muille
lainanantajille annetut sitoumukset täytetään. Keskipitkällä
aikavälillä Fortum aikoo vähentää kaupassa syntynyttä velkaa
sisäisillä kassavirroilla.

Hafslund

Hafslund on Norjan suurin sähköyhtiö mitattuna siirto- (540 000
asiakasta) ja vähittäismyyntiasiakkaiden (614 000 asiakasta)
määrällä. Hafslund omistaa myös yhdeksän vesivoimalaitosta, jotka
tuottavat 2,9 TWh sähköä normaalisateisena vuonna. Hafslundin
liikevaihto 12 kuukaudelta 31.3.2004 asti oli 8,1 miljardia Norjan
kruunua ja liikevoitto 727 miljoonaa kruunua.

Fortum

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia
energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön
tuotanto, myynti ja jakelu, öljyn tuotanto, jalostus ja
markkinointi, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä
energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö,
lämpö ja höyry, liikennepolttoaineet ja lämmitysöljyt.
Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu
yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas
toiminta ja laaja asiakaskunta. Öljynjalostajana Fortum on johtava
ympäristömyötäisten tuotteiden valmistaja.

Fortumin liikevaihto 12 kuukaudelta 31.3.2004 asti oli 10,6
miljardia euroa ja liikevoitto 1,5 miljardia euroa. Fortum Oyj:n
osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Fortum järjestää aiheesta tiedotustilaisuuden tänään klo 12.00
yhtiön pääkonttorissa Espoon Keilaniemessä sekä samanaikaisesti
Oslossa kello 11.00 Norjan aikaa (Teatersalen, hotelli
Continental). Fortum järjestää puhelinkokouksen kansainvälisille
analyytikoille ja sijoittajille tänään klo 17.00. Puhelinnumero
kuuntelua varten on +44 (0) 1452 569 103.

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja +358 10 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja  +358 10 452 4519

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet