Pörssitiedote

FORTUMIN YHTIÖKOKOUS VAHVISTI OSINGOKSI

25 maaliskuu 2004, 16:04

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.3.2004 1 (3)

FORTUMIN YHTIÖKOKOUS VAHVISTI OSINGOKSI 0,42 EUROA OSAKKEELTA

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2004
Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden
2003 tuloslaskelman ja taseen, myönsi vastuuvapauden
hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta
2003 ja hyväksyi, että vuodelta 2003 maksetaan osinkoa 0,42 euroa
osaketta kohti eli yhteensä 357 miljoonaa euroa. Loppuosa
jakokelpoisista varoista jätetään voittovaroihin. Osingonjaon
täsmäytyspäivä on 30.3.2004 ja osinko maksetaan 6.4.2004.

Osakkeenomistaja George Jauhiaisen esitystä hallintoneuvoston
lakkauttamisesta ei hyväksytty.

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 12.
Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen kansanedustajat
Satu Hassi, Klaus Hellberg, Rakel Hiltunen, Mikko Immonen ja Ben
Zyskowicz, teollisuusneuvos Kimmo Kalela, pääjohtaja Jorma
Huuhtanen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juha Mikkilä, sekä
uusina jäseninä kansanedustajat Lasse Hautala, Timo Kalli, Kimmo
Kiljunen ja Jari Koskinen. Puheenjohtajaksi valittiin Timo Kalli
ja varapuheenjohtajaksi Klaus Hellberg. Nyt valitun
hallintoneuvoston toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti:
 puheenjohtaja      1 000 euroa/kuukausi
 varapuheenjohtaja    600 euroa/kuukausi
 jäsenet         500 euroa/kuukausi
 kokouspalkkio      200 euroa/kokous
Lisäksi korvataan matkustussäännön mukaiset matkakulut.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Peter Fagernäs
(puheenjohtaja), Heikki Pentti (varapuheenjohtaja), Birgitta
Kantola, Lasse Kurkilahti, Antti Lagerroos ja Erkki Virtanen sekä
uutena jäsenenä Birgitta Johansson-Hedberg. Nyt valitun
hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:
 puheenjohtaja      49 500 euroa/vuosi
 varapuheenjohtaja    38 500 euroa/vuosi
 jäsenet         27 500 euroa/vuosi
 kokouspalkkio        500 euroa/kokous

Lisäksi myös hallituksen valiokuntakokouksista maksetaan 500 euron
palkkio.

Matkakulut korvataan matkustussäännön mukaisesti.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii
KHT Juha Tuomala.

Yhtiökokous asetti myös osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat
ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan
valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja
hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia
edustavien jäsenten nimittämisoikeus on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä on suurin yhtiökokousta edeltävän joulukuun 1.
päivänä. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen
puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Nimitysvaliokunnan tulisi antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle
viimeistään yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

LIITE  Hallituksen jäsenet

Fagernäs, Peter (s. 1952), Hermitage & Co. Oy:n toimitusjohtaja.
Toiminut Kansallis-Osake-Pankin ja Meritan johtokunnan jäsenenä
sekä Conventum Oyj:n ja Pohjola Yhtymä Oyj:n hallitusten
puheenjohtajana. Finnlines Oyj:n hallituksen jäsen. Fortumin
hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2004.

Johansson-Hedberg, Birgitta (s. 1947), BA. Hän on toiminut
Föreningssparbankenin toimitusjohtajana ja sitä ennen
hollantilaisen pörssiyhtiön Wolters Kluwerin Skandinavian
johtajana. Hän on toiminut hallituksen jäsenenä Skandiassa ja
Sveaskogissa sekä hallituksen puheenjohtajana Lindexissä. Hän on
lisäksi Aktiemarknadsnämndin jäsen. Fortumin hallituksen uusi
jäsen.

Kantola, Birgitta (s. 1948), varatuomari. Nordic Investment Bankin
johtaja (1991–1995) ja International Finance Corporationin,
Washington D.C., talousjohtaja (1995–2000). Vasakronan AB:n,
Akademiska Hus AB:n, Nordea AB:n ja Keskinäinen
työeläkevakutuusyhtiö Varman hallitusten jäsen. Fortumin
hallituksen jäsen vuodesta 2001.

Kurkilahti, Lasse (s. 1948), diplomiekonomi, Kemira Oyj:n
toimitusjohtaja. Aiemmin Elcoteq Network Oyj:n toimitusjohtaja
(2002–2004), Raisio Yhtymän pääjohtaja (2000–2001) ja Nokian
Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja (1988–2000). Fintran ja Fountain
Park Oy:n hallitusten puheenjohtaja. Lassila & Tikanoja Oyj:n
hallituksen jäsen. Fortumin hallituksen jäsen vuodesta 2002.

Lagerroos, Antti (s. 1945), oikeustieteen lisensiaatti. Finnlines
Oyj:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen. Pörssiyhtiö Wärtsilän
hallituksen puheenjohtaja ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen. Fortumin hallituksen jäsen
vuodesta 2002.

Pentti, Heikki (s.1946) vuorineuvos, diplomiekonomi, MBA,
hallituksen varapuheenjohtaja. Lemminkäinen Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja, Myllykoski Oyj:n hallituksen jäsen. Fortumin
hallituksen jäsen vuodesta 1998.

Virtanen, Erkki (s. 1950) valtiotieteiden kandidaatti, kauppa- ja
teollisuusministeriön kansliapäällikkö. Sitran (Suomen
itsenäisyyden juhlarahasto) hallituksen varapuheenjohtaja.
Fortumin hallituksen jäsen vuodesta 1999.