Pörssitiedote

YHTIÖKOKOUSKUTSU

24 helmikuu 2004, 08:54

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.2.2004

YHTIÖKOKOUSKUTSU


Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina maaliskuun 25. päivänä
2004 klo 13.00 Finlandia-talon Finlandia-salissa, osoite:
Mannerheimintie 13, Helsinki. Sisäänkäynti Mannerheimintien
puolelta ovesta M4 ja Karamzininkadun puolelta ovesta K4.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 12.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 18 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat

2.  Osakkeenomistaja George Jauhiaisen ehdotus hallintoneuvoston
lakkauttamiseksi

3.  Osakkeenomistaja Suomen valtion, edustajanaan kauppa- ja
teollisuusministeriö, ehdotus, että yhtiökokous asettaisi
nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valittaisiin muutaman
suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja
asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten
nimitysoikeus olisi niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus
yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin
yhtiökokousta edeltävän joulukuun 1. päivänä. Nimitysvaliokunnan
koollekutsujana toimisi hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta
valitsisi keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajat, joilla on yli 60 % yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet hallitukselle, että he
tulevat ehdottamaan yhtiökokoukselle nykyisen hallituksen,
puheenjohtaja Peter Fagernäs, varapuheenjohtaja Heikki Pentti,
Birgitta Kantola, Lasse Kurkilahti, Antti Lagerroos ja Erkki
Virtanen, valitsemista uudelleen ja BA Birgitta Johansson-
Hedbergin valitsemista hallituksen uudeksi jäseneksi
toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Birgitta Johansson-Hedbergillä, syntynyt 1947, on kokemusta
rahoitussektorilta, metsäteollisuudesta sekä kustannusalalta. Hän
on toiminut Föreningssparbankenin toimitusjohtajana ja sitä ennen
hollantilaisen pörssiyhtiön Wolters Kluwerin Skandinavian
johtajana. Hän on toiminut hallituksen jäsenenä Skandiassa ja
Sveaskogissa sekä hallituksen puheenjohtajana Lindexissä. Hän on
lisäksi Aktiemarknadsnämndin jäsen.

Tilintarkastajat

Hallituksen tarkastusvaliokunta suosittelee yhtiön nykyisen
tilintarkastajan PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on antanut
tehtävään suostumuksensa, uudelleenvalintaa yhtiön
tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Asiakirjat

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat 15.3.2004 alkaen
osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa
Keilaniementie 1, 02150 Espoo. Asiakirjoista lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja niitä voi tilata
puhelimitse numerosta 010 452 9151 tai sähköpostilla osoitteesta
juha [piste] ahonen [ät] fortum [piste] com.

Tilinpäätöstiedot ovat 15.3.2004 alkaen nähtävänä myös
internetissä Fortum Oyj:n kotisivuilla (www.fortum.fi).

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
15.3.2004 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan merkitä yhtiön
osakasluetteloon 15.3.2004 tilapäisesti yhtiökokoukseen
osallistumista varten.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään 17.3.2004 klo 16.00 joko

- puhelimitse numeroon 010 452 9460,
- telefaksilla numeroon 010 262 2727,
- sähköpostilla osoitteeseen
fortum [piste] yhtiokokous [ät] yhteyspalvelut [piste] elisa [piste] fi, tai
- kirjeitse osoitteeseen Suvi Åkerblom, Fortum Oyj, PL 1, 00048
FORTUM.

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä viimeistään
17.3.2004 klo 16.00.

Valtakirjat

Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen
yhteydessä siten että ne ovat perillä viimeistään 17.3.2004 klo
16.00.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2003 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
30.3.2004 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko
maksetaan 6.4.2004.

Espoossa helmikuun 19. päivänä 2004

FORTUM OYJ
Hallitus

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet