Pörssitiedote

YHTIÖKOKOUSKUTSU

24 helmikuu 2004, 08:54

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.2.2004

YHTIÖKOKOUSKUTSU Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina maaliskuun 25. päivänä 2004 klo 13.00 Finlandia-talon Finlandia-salissa, osoite: Mannerheimintie 13, Helsinki. Sisäänkäynti Mannerheimintien puolelta ovesta M4 ja Karamzininkadun puolelta ovesta K4. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 12.00. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 18 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Osakkeenomistaja George Jauhiaisen ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamiseksi 3. Osakkeenomistaja Suomen valtion, edustajanaan kauppa- ja teollisuusministeriö, ehdotus, että yhtiökokous asettaisi nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valittaisiin muutaman suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimitysoikeus olisi niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin yhtiökokousta edeltävän joulukuun 1. päivänä. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimisi hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsisi keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, joilla on yli 60 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet hallitukselle, että he tulevat ehdottamaan yhtiökokoukselle nykyisen hallituksen, puheenjohtaja Peter Fagernäs, varapuheenjohtaja Heikki Pentti, Birgitta Kantola, Lasse Kurkilahti, Antti Lagerroos ja Erkki Virtanen, valitsemista uudelleen ja BA Birgitta Johansson- Hedbergin valitsemista hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Birgitta Johansson-Hedbergillä, syntynyt 1947, on kokemusta rahoitussektorilta, metsäteollisuudesta sekä kustannusalalta. Hän on toiminut Föreningssparbankenin toimitusjohtajana ja sitä ennen hollantilaisen pörssiyhtiön Wolters Kluwerin Skandinavian johtajana. Hän on toiminut hallituksen jäsenenä Skandiassa ja Sveaskogissa sekä hallituksen puheenjohtajana Lindexissä. Hän on lisäksi Aktiemarknadsnämndin jäsen. Tilintarkastajat Hallituksen tarkastusvaliokunta suosittelee yhtiön nykyisen tilintarkastajan PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on antanut tehtävään suostumuksensa, uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Asiakirjat Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat 15.3.2004 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Keilaniementie 1, 02150 Espoo. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja niitä voi tilata puhelimitse numerosta 010 452 9151 tai sähköpostilla osoitteesta juha [piste] ahonen [ät] fortum [piste] com. Tilinpäätöstiedot ovat 15.3.2004 alkaen nähtävänä myös internetissä Fortum Oyj:n kotisivuilla (www.fortum.fi). Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.3.2004 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan merkitä yhtiön osakasluetteloon 15.3.2004 tilapäisesti yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 17.3.2004 klo 16.00 joko - puhelimitse numeroon 010 452 9460, - telefaksilla numeroon 010 262 2727, - sähköpostilla osoitteeseen fortum [piste] yhtiokokous [ät] yhteyspalvelut [piste] elisa [piste] fi, tai - kirjeitse osoitteeseen Suvi Åkerblom, Fortum Oyj, PL 1, 00048 FORTUM. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä viimeistään 17.3.2004 klo 16.00. Valtakirjat Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä siten että ne ovat perillä viimeistään 17.3.2004 klo 16.00. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2004 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 6.4.2004. Espoossa helmikuun 19. päivänä 2004 FORTUM OYJ Hallitus Fortum Oyj Carola Teir-Lehtinen viestintäjohtaja Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet