Pörssitiedote

FORTUM AIKOO VIEDÄ ÖLJYTOIMIALANSA PÖRSS

09 syyskuu 2003, 10:45

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.9.2003 klo 11.45 1(1)


FORTUM AIKOO VIEDÄ ÖLJYTOIMIALANSA PÖRSSIIN

Suurinvestointi Porvoon jalostamolle

Fortum on päättänyt aloittaa valmistelut öljytoimialansa
eriyttämiseksi uudeksi yhtiöksi ja tämän yhtiön listaamiseksi
Helsingin arvopaperipörssiin. Samalla Fortum investoi kaikkiaan
500 miljoonaa euroa Porvoon jalostamon kehittämiseen
hyödyntääkseen markkinoilla vallitsevat suuntaukset ja lisätäkseen
siten jalostamon kilpailukykyä ja kannattavuutta entisestään.
Näillä ratkaisuilla Fortum pystyy entistä tehokkaammin jatkamaan
strategiansa mukaista keskittymistä pohjoismaisiin sähkö- ja
lämpömarkkinoihin ja osallistumistaan niiden rakennemuutoksiin.
Samalla parannetaan öljyliiketoimintojen kilpailukykyä ja
taloudellisia näkymiä.

Fortum on pohtinut liiketoimintojensa edelleenkehittämistä
toimialojensa suurten rakennemuutosten jatkuessa. Koska sekä sähkö-
että öljynjalostusteollisuus ovat hyvin pääomavaltaisia, Fortum
haluaa varmistaa riittävät voimavarat turvatakseen molemmille
toimialoilleen hyvät investointimahdollisuudet. Fortum on päätynyt
siihen, että öljyliiketoimintojen listaaminen erilliseksi
pörssiyhtiöksi antaa molemmille toimialoille parhaat edellytykset
tarttua tehokkaasti strategisiin mahdollisuuksiin ja mahdollistaa
niille pääoman saannin erillisistä lähteistä. Ratkaisuilla luodaan
kaksi omilla toimialoillaan johtavaa ja kilpailuasemaltaan vahvaa
pohjoismaista yritystä.

Hankkeen valmistelu on alkanut. Tarkoitus on eriyttää Fortumin
öljyliiketoiminnot muusta konsernista vuoden 2004 alkupuoliskon
aikana, mikä mahdollistaa osakemyynnin ja uuden yhtiön listaamisen
markkinatilanteen mukaan. Muodostettava yhtiö käsittää Fortumin
koko nykyisen öljytoimialan jalostus-, markkinointi-, varustamo-
ja öljyntuotantotoimintoineen. Henkilöstö siirtyy uuteen yhtiöön
ns. vanhoina työntekijöinä nykyisin ehdoin.

Itsenäisen yhtiön muodostaminen ja sen listaus mahdollistavat
uudelle yhtiölle parhaiten oman strategian toteuttamisen sekä
puolen miljardin euron investoinnin Porvoon jalostamoon.
Investointi vahvistaa entisestään Porvoon asemaa erittäin
tehokkaana pohjoiseurooppalaisena jalostamona.

Investoinnin oletettu hyvä tuotto perustuu siihen, että Porvoon
jalostamo pystyy tuottamaan nykyistä edullisemmasta raakaöljystä
entistä arvokkaampia, ympäristömyötäisiä tuotteita. Näiden
tuotteiden kysyntä kasvaa nopeasti Fortumin avainmarkkinoilla.

Jalostamon kokonaiskapasiteetti pysyy ennallaan, mutta se pystyy
tuntuvasti lisäämään hyvin kannattavien tuotteiden, mm. rikittömän
dieselpolttoaineen, jalostusta esimerkiksi venäläisestä
raakaöljystä. Fortum arvioi öljynjalostuksensa ns. lisämarginaalin
kasvavan vähintään dollarin barrelilta ja siten saavuttavansa
suhteellisen varovaisinkin oletuksin pääomalle hyvän tuoton.

Investointihankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2006 loppuun
mennessä. Siihen liittyvät rakennus- ja asennustyöt merkitsevät
noin 3 000 miestyövuoden työllisyysvaikutusta ja investointihanke
tuo arviolta sata uutta pysyvää työpaikkaa.

Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen mukaan Fortum on viime vuosina
voimakkaasti kehittänyt liiketoimintojaan. öOlemme parantaneet
niiden kannattavuutta tuntuvasti. Nyt voimme tarttua molemmilla
toimialoilla avautuviin uusiin mahdollisuuksiin. Tehtävillä
ratkaisuilla Fortum pystyy entistä tehokkaammin jatkamaan
kehittymistään johtavana pohjoismaisena sähkö- ja lämpöyhtiönä.
Samalla varmistamme uuden, itsenäisen öljynjalostusyhtiön pitkän
tähtäyksen kilpailukyvyn edellytykset.öFortum järjestää aiheesta tiedotustilaisuuden toimittajille ja
analyytikoille tänään klo 15.30 yhtiön pääkonttorissa
Keilaniemessä.


Fortum Oyj

Carola Teir-Lehtinen
ViestintäjohtajaLisätietoja:

Carola Teir-Lehtinen, puh. 010 452 4118
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puh. 010 452 4519Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet