Pörssitiedote

YHTIöKOKOUSKUTSU

07 maaliskuu 2003, 08:01

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2003 klo 08.00 1(1)


YHTIöKOKOUSKUTSU

     
     
Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina maaliskuun 27. päivänä
2003 klo 15.00 Finlandia-talon kongressisalissa A ja B, osoite:
Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Sisäänkäynti on ovista M1 ja K1.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 14.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Yhtiöjärjestyksen 18 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat
Asiakirjat
Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat 17.3.2003 alkaen
osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa
Keilaniementie 1, 02150 Espoo. Asiakirjoista lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja niitä voi tilata
puhelimitse numerosta 010 452 9151 tai sähköpostilla osoitteesta
juha [piste] ahonen [ät] fortum [piste] com.

Tilinpäätöstiedot ovat 17.3.2003 alkaen nähtävänä myös
internetissä Fortum Oyj:n kotisivuilla (www.fortum.fi)


Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
17.3.2003 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan merkitä yhtiön
osakasluetteloon 17.3.2003 tilapäisesti yhtiökokoukseen
osallistumista varten.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään 21.3.2003 klo 16.00 joko

- puhelimitse numeroon 010 452 9460,

- telefaksilla numeroon 010 262 2727,

- sähköpostilla osoitteeseen
 fortum [piste] yhtiokokous [ät] yhteyspalvelut [piste] elisa [piste] fi, tai

- kirjeitse osoitteeseen Suvi Åkerblom, Fortum Oyj, PL 1, 00048
 FORTUM.

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä viimeistään
21.3.2003 klo 16.00.

Valtakirjat

Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen
yhteydessä siten että ne ovat perillä viimeistään 21.3.2003 klo
16.00.

Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2002 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,31 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
1.4.2003 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko
maksetaan 8.4.2003.

     
     
Espoossa helmikuun 25. päivänä 2003

Fortum Oyj
HallintoneuvostoFortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja

     
     


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet