Markkinointirekisteri

Fortum Markets Oy

Fortum Markets Oy:n tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste.
Päivitetty 1.9.2011.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Fortum Markets Oy
Y-tunnus: 1852328-0
Käyntiosoite: Keilaniementie 1, Espoo
Postiosoite: PL 100, 00048 FORTUM
Puhelin: 010 4511
Faksi: 010 4536 500
Verkkopalvelu: www.fortum.fi
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Timo Liiri, puhelin 0104536461

Rekisterin nimi
Fortum Markets Oy:n markkinointirekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietolain 19§

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään henkilötietolain 19§:n mukaisesti Fortum Markets Oy:n suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mielipidetutkimuksiin tai näihin rinnastettaviin toimiin.

Fortum Markets Oy:lla on suoramarkkinointi- ja etämyyntikumppaneita, jotka toimivat Fortumin Markets Oy:n lukuun. Näillä yhteistyökumppaneilla on oikeus käsitellä Fortumin markkinointirekisterin tietoja Henkilötietolain 8§ 1 mom. 7 kohdan mukaisesti.

Fortum Markets Oy voi ainoastaan rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella lähettää rekisteröidylle suoramarkkinointia sähköisesti esim. sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Nimi, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, puhelinnumerot, sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto, asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinoinnin luvat ja -kiellot sekä yksi rekisteröityä koskeva tunnistetieto.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään mm. hänen osallistuessaan Fortum Markets Oy:n markkinointiarpajaisiin tai kilpailuihin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Fortum Markets Oy:n asiakasrekisteristä, Väestötietojärjestelmästä, Suomen Asiakastiedon rekisteristä,  puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muilta henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Fortum Markets Oy:n markkinointirekisteristä ei luovuteta tietoja Fortum-konsernin ulkopuolelle. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Markkinointirekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Fortum Markets Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Fortum edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Fortum Markets Oy:n käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.
 

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Fortum Markets Oy, Timo Liiri, PL 100, 00048 FORTUM.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä kirjallisesti osoitteeseen Fortum Markets Oy, Timo Liiri, PL 100, 00048 FORTUM tai soittamalla asiakaspalveluun  ma-pe klo 9-17 puh. 0200 19000 (pvm/mpm).

Rekisteriseloste on nähtävänä fortum.fi -palvelussa sekä Fortum Markets Oy:n toimitiloissa osoitteessa Keilaniementie 1, Espoo.