Yhteystiedot

Hankkeesta vastaava

Fortum Power and Heat Oy

PL 100, 00048 Fortum
010 4511

Yhteyshenkilöt

Ari-Pekka Kirkinen, Liisa Kopisto
etunimi.sukunimi@fortum.com

Yhteysviranomainen

Työ- ja elinkeinoministeriö

PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO
0295 048274, 0295 060125

Yhteyshenkilöt

Jaakko Louvanto, Linda Kumpula
etunimi.sukunimi@tem.fi

Kansainvälinen kuuleminen

Ympäristöministeriö

PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO
0295 250 246

Yhteyshenkilö

Seija Rantakallio
etunimi.sukunimi@ym.fi

YVA-konsultti

Ramboll Finland Oy

PL 25, 02601 ESPOO
020 755 611

Yhteyshenkilö

Antti Lepola
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Loviisan voima­lai­toksen ympäris­tö­vai­ku­tusten arviointi