Loviisan voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

yva-loviisa

Fortum on käynnistänyt Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely), jossa arvioidaan voimalaitoksen mahdollisen käytön jatkamisen ja vaihtoehtoisesti käytöstäpoiston sekä matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutuksia.

Elokuussa 2020 julkaistu YVA-ohjelma sisältää Fortumin suunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnista sekä tiedottamisen ja osallistumisen järjestämisestä. YVA-ohjelman, siitä annettavien lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta toteutetaan ympäristövaikutusten arviointi, jonka tulokset esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

Hankkeen YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja kansainvälisen kuulemisen osalta ympäristöministeriö (YM).
 

Loviisan voimalaitos
Lue verkkouutinen
loviisa-voimala-syyskuu
Lataa julkaisu
yva-metsätie

Loviisan voimalaitoksen YVA-menettely

Ohjelma ja tiivistelmä

Tutustu materiaaleihin

Yhteystiedot