Loviisan voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Loviisan ydinvoimalaitoksen Ympäristövaikutusten arviointimenettely 2020 - 2022

Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely 2020 - 2022

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) antoi 14.1.2022 perustellun päätelmänsä Fortumin [Power and Heat Oy] Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Hankkeen YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimi TEM ja kansainvälisen kuulemisen osalta ympäristöministeriö (YM). Hankkeeseen sovellettiin myös valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyä niin sanotun Espoon sopimuksen mukaisesti.

Elokuussa 2020 käynnistyneessä menettelyssä arvioitiin voimalaitoksen käytön jatkamista enintään noin 20 vuodella ja kahta erilaista käytöstäpoistovaihtoehtoa sekä matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutuksia.

Perustellussa päätelmässään työ- ja elinkeinoministeriö totesi arviointiselostuksen täyttävän YVA-lainsäädännön vaatimukset. Tarkastelluilla hankevaihtoehdoilla ei nähty olevan sellaisia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, joita ei voitaisi hyväksyä, estää tai lieventää hyväksyttävälle tasolle.

Tämä YVA-menettely päättyi työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) annettua perustellun päätelmänsä YVA-selostuksesta. YVA-selostus ja siitä annettava yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä liitetään osaksi lupahakemuksia.

Loviisan voimalaitoksen YVA-menettelyn materiaalit

Selostus, ohjelma ja tiivistelmä

Tutustu materiaaleihin