Loviisan voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Tallenne Loviisan voimalaitoksen YVA-selostuksen yleisötilaisuudesta 7.10.2021 Katso tallenne

Fortum käynnisti Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) elokuussa 2020. Menettelyssä arvioidaan voimalaitoksen mahdollisen käytön jatkamisen ja vaihtoehtoisesti käytöstäpoiston sekä matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutuksia.

Elokuussa 2020 julkaistu YVA-ohjelma sisältää Fortumin suunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnista sekä tiedottamisen ja osallistumisen järjestämisestä. YVA-ohjelman, siitä annettavien lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta toteutetaan ympäristövaikutusten arviointi, jonka tulokset esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Fortum toimitti Loviisan ydinvoi­ma­lai­toksen ympäris­tö­vai­ku­tusten arvioin­ti­se­los­tuksen työ- ja elinkei­no­mi­nis­te­riölle 6.9.2021.

Hankkeen YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja kansainvälisen kuulemisen osalta ympäristöministeriö (YM).
 

Loviisan voimalaitoksen YVA-menettelyn materiaalit

Selostus, ohjelma ja tiivistelmä

Tutustu materiaaleihin
Contact by phone

Yhteystiedot