Lämmitys ja jäähdytys digitalisoituu vauhdilla

Koko energiajärjestelmämme on murroksessa. Hiilineutraali energiantuotanto ja yhä kasvava energiatehokkuus muuttavat koko energiajärjestelmän logiikan, jolloin vanhat järjestelmänhallinnan keinot eivät enää riitä.

Digitalisaatio kuvituskuva

Aiemman keskitetyn, kivihiilen polttoon perustuvan tuotannon sijaan hiilineutraali lämpö saadaan useasta pienemmästä, hajautetusta lämmönlähteestä kuten palvelinkeskusten hukkalämmöstä, puhdistetusta jätevedestä tai teollisen mittakaavan ilma-vesilämpöpumpuista.

Samalla kun lämpö kertyy yhä pienemmistä puroista, lämmön tarpeeseen vaikuttava säädata on yhä tarkempaa ja tunnemme kiinteistöt jopa yksittäisten rakennusten tarkkuudella. Tämä muuttaa koko energiajärjestelmän ja sen ohjaamisen erittäin monimutkaiseksi.

Kun aiemmin tuotantoa pystyttiin ohjaamaan yhdestä laitoksesta käsin pitkälti manuaalisesti, muuttujien määrä ajettavassa kaukolämpöverkossa on kasvanut niin suureksi, että tarvitaan digitaalisia ratkaisuja tuotannon ja kulutuksen optimoimiseksi koko järjestelmän tasolla. 

Uusien älykkäiden ratkaisujen avulla järjestelmää pystytään ohjaamaan tehokkaasti ja lämmitys on mahdollista muuttaa hiilineutraaliksi.

Espoo Clean Heat digitalisaatio ja E2E-hanke

Fortum kehittää eturintamassa uusia, innovatiivisia ratkaisuja aina asiakkaan kiinteistöjen lämmönkulutuksen säätelystä kaukolämpöverkon toiminnan ja tuotannon optimointiin. Alla on esimerkkejä uraauurtavista digitalisaatiohankkeistamme.

Ajankohtaisia digitalisaatiohankkeita

Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnassa on useita laajoja end-to-end-hankkeita, joita toteutetaan yhdessä kumppaneiden kanssa.

Kaukolämpöverkosta syntyy digitaalinen kopio

Digital twin -pilotissa luodaan kaukolämpöjärjestelmästä täydellinen virtuaalikaksonen. Se on osa kokoluokassaan ainutlaatuista hanketta, jonka avulla järjestelmää voidaan suunnitella ja optimoida ja lopulta ajaa optimoitua järjestelmää mahdollisimman tehokkaasti. Hankkeen ennustetaan johtavan mittaviin päästövähennyksiin.

Lue lisää

Espoon mikroilmastojen säätilasta saadaan reaaliaikaista tietoa

Sää on suurin yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa lämmön tarpeen muutoksiin. Yhteistyössä Vaisalan kanssa asennetut erittäin tarkat sääasemat toimittavat reaaliaikaista säädataa seitsemästä eri Espoon alueen mikroilmastosta, joita voi seurata myös sivuillamme. Mitä tarkemmin kysyntää pystytään ennustamaan, sitä vähemmän lämpöä kiertää verkossa turhaan.

Lue lisää

Kalifornialainen tekoäly ennustaa Espoon kaukolämmön tarvetta

Kaukolämmön muuttaminen hiilineutraaliksi edellyttää kaukolämpöasiakkaiden tarpeiden ja tapojen parempaa tuntemista. Tarkemman tiedon avulla voidaan ennakoida kauko­lämmön kysyntää ja säätää lämmönhankintaa energiatehokkaasti kysynnän mukaan. Kalifornialainen kasvu­yritys Myst.ai toimittaa Fortu­mille kysyn­täen­nus­teita, joilla koko kaukolämpöverkon toimintaa voidaan optimoida entistä paremmin.

Lue lisää

Hiilineutraali kaukolämpö Espooseen 2020-luvulla

Fortum ja Espoon kaupunki ovat sitoutuneet hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella toimivassa kaukolämpöverkossa 2020-luvun aikana. Välitavoitteena on kivihiilestä luopuminen vuoden 2025 aikana. Tätä hiilineutraalisuusprojektia kutsutaan nimellä Espoo Clean Heat.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Viki Kaasinen

Viki Kaasinen

Kehitysjohtaja, Lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminta
viki [piste] kaasinen [ät] fortum [piste] com